NAUJIENOS

Tarptautinis konkursas „Mes- Sėlos krašto vaikai“

 

          Juodupės gimnazijos bendruomenė ypatingai šventė Vasario 16-ąją– Valstybės atkūrimo dieną! Ruoštis jai buvo pradėta iš anksto – mokiniai atliko labai prasmingą socialinę veiklą – pagamino apie 400  Lietuvos trispalvių ir jomis papuošė ne tik mokyklos kabinetus, bet ir  gimnazijos kiemą. Ta proga ir rytas išaušo ypatingas – saulė pranašavo pavasarį, o trispalvėmis vėliavėlėmis išpuoštu keliu, į gimnaziją rinkosi svečiai: Latvijos Respublikos Jekabpilio rajono Aknystės vidurinės mokyklos mokytojų ir mokinių delegacija, Rokiškio rajono vicemeras Egidijus Vilimas , Rokiškio rajono švietimo centro metodininkė Dalia Valskienė,  Juodupės seniūnas Valdas Adamonis, Juodupės miestelio bendruomenės pirmininkas Zenonas Viduolis, Juodupės gimnazijos tarybos pirmininkė Edita Brūverė. Pilietiškumo pamoką aktų salėje pradėjome Lietuvos himnu, po to visi matė istorinę – literatūrinę kompoziciją, o kalbėjusieji linkėjo švęsti, ne tik valstybės, bet ir savo šventę, savo šeimoje, savo gatvėje, savo kieme, nes viskas prasideda nuo  mūsų pačių, nuo gražaus žodžio Meilė. Rajono vicemeras Egidijus Vilimas palinkėjo mokiniams, laukiant valstybės 100 - ojo gimtadienio, kasdien - 365 dienas - pasakyti po kelis gražius žodžius mamai, tėčiui, kaimynui, draugui, mokytojui. Lietuva džiaugtųsi, gavusi tokią dovaną! Linkėjimus keitė muzikiniai sveikinimai Lietuvai. Scenoje dainavo ir šoko Aknystės vidurinės mokyklos ir Juodupės gimnazijos jaunieji saviveiklininkai.

           Pirma šventės dalis neprailgo, nes su jauduliu mokiniai, o gal ir jų mokytojai,  laukė tarptautinio istorinių žinių konkurso „Mes – Sėlos krašto vaikai“. Jame dalyvavo Aknystės vidurinės mokyklos ir Juodupės gimnazijos 9-12 klasių tarptautinės komandos. Užduotys keitė viena kitą, mokinių komandos rodė puikias istorines, geografines ir muzikines žinias. Mokiniai bendravo, tarėsi, rašė atsakymus, o abiejų mokyklų mokytojų žiūri komisija jas vertino. Žinoma,  nugalėjo draugystė! Mokyklos buvo apdovanotos diplomais ir saldžiomis dovanėlėmis.

          Lietuvos gimtadieniui buvo skirta, Juodupės gimnazijoje vykusi,  tarptautinė Latvijos Respublikos Jekabpilio rajono Aknystės vidurinės mokyklos ir Lietuvos Respublikos Rokiškio rajono Juodupės gimnazijos 1-4 klasių mokinių piešinių ir 5-8 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursinė paroda ,,Mes - Sėlos krašto vaikai''. Šventės dieną iš  abiejų mokyklų mokytojų ir mokinių sudaryta komisija, išrinko pačius gražiausius darbus ir mokiniai buvo apdovanoti diplomais.

        Bendri darbai suvienija, skatina dalinti ne tik idėjomis, bet ir įkvepia nesustoti, kurti naujus bendradarbiavimo projektus!

 

Rima Šimėnienė

      Juodupės gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,

konkurso „ Mes- Sėlos krašto vaikai“ koordinatorė         

Vasario 22 d. vyko rajono mokinių technologijų olimpiada. Šių metų tema „Mes – kūrybingi ir išmanūs“. Olimpiada vyko Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje. Olimpiadoje dalyvavo 10 mokinių iš Rokiškio Juozo Tumo –Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų bei „Romuvos“ padalinių, Senamiesčio progimnazijos ir Juodupės gimnazijos. Mitybos kūrybinės veiklos grupėje dalyvavo 4 mokiniai, konstrukcinių medžiagų – 3, amatų ir dizaino -2 ir viena mokinė tekstilės kūrybinėje grupėje. Mokiniai varžėsi dviejose amžiaus grupėse: 8-10 ir 11-12 klasių.

Mokinių darbus labai atsakingai vertino komisija. Komisijos nariai - rajono technologijų mokytojai: Inga Vagonė, Linas Augulis, Virginija Antanavičienė, Lina Petrauskienė, Vaidas Daujotis, Danguolė Lukošiūnienė ir Jolanta Varnienė.

8-10 klasių grupėje I-ąją vietą laimėjo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinys Ignas Tijūšas, o 11-12 klasių grupėje nepralenkiamas buvo tos pačios gimnazijos mokinys Simas Pčiolinas. Abu mokinius olimpiadai ruošė mokytojas Linas Augulis. Balandžio 20-21 dienomis šie mokiniai dalyvaus respublikinėje technologijų olimpiadoje, kuri vyks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre, Kaune.

 

Visi prizininkai žr. https://scrok.jimdo.com/veiklos-sritys/olimpiados/olimpiad%C5%B3-rez-2016-2017/

Vasario 17 dieną į Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyrių rinkosi rajono kaimiškų vietovių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Čia vyko metodinė diena. Viešnios susipažino su įstaiga, jos istorija, aplinka. Vėliau visi dalyviai buvo pakviesti paklausyti   pranešimo: „Ar vaikui reikia ribų ir kas jas padeda nubrėžti ?“. Pranešimą skaitė auklėtoja metodininkė Jolita Braukylienė. Po pranešimo kilo klausimų, vyko diskusijos.

Po kavos pertraukėlės vyko geros patirties sklaida. Skyriaus auklėtojos dalinosi praktine patirtimi, kaip joms pavyksta grupėse nusibrėžti ribas, įvairios veiklos metu. Viešnios galėjo stebėti nuotraukas, filmuotą medžiagą apie veiklas įstaigoje ir už jos ribų.

Apibendrinant renginį vyko diskusijos, dalyviai noriai dalijosi pastebėjimais ir dėkojo organizatoriams.

 Jolita Braukylienė, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos

 Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogė

GRAŽIAUSI LIETUVIŠKI ŽODŽIAI

Sveikiname visus su tarptautine gimtosios kalbos diena ir kviečiame pasidžiaugti gražiausiais lietuviškais žodžiais, kuriuos įvardino ir nupiešė Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis", lopšelio-darželio „Varpelis", Juodupės ir Obelių lopšelių -darželių bei Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vaikai. Rokiškio švietimo centre galite aplankyti parodą „Gražiausi lietuviški žodžiai". Paroda veikia nuo vasario 21 d. Šioje parodoje dalyvauja jau išvardintų darželių vaikai, taip pat lopšelio-darželio „Nykštukas", mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“, Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro darželinukai.

 

Vasario 15 d. rajono pradinių klasių mokytojai dalyvavo metodinėje dienoje „Kolega-kolegai“. Šį kartą metodinė diena vyko Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje. Mokyklos pristatymą parengė Senamiesčio progimnazijos direktorė Saulė Kazinavičienė.

                             Kaip vaikystės patyrimas gali įtakoti vaiko ir mokytojo ryšį? Į šį klausimą atsakymą parengė progimnazijos psichologė Ona Viduolienė. Apie gamtamokslinės kompetencijos plėtojimo galimybes išsamiai papasakojo Olia Samėnienė. Toliau visi metodinės dienos dalyviai keliavo į kompiuterinę klasę, kurioje mokytoja Žaneta Motuzienė pristatė interaktyvių mokymosi priemonių kūrimo galimybes. Mokytojos Rima Jakubkienė ir Laimutė Būgienė pristatė Senamiesčio progimnazijos „Mokinio knygeles“, kurias kūrė, tobulino šios progimnazijos mokytojai. Mokytoja Rita Karbauskienė parengė pranešimą apie diferencijavimo ir individualizavimo galimybes taikant EMA pratybas, o priešmokyklinio ugdymo mokytoja Edita Bajorienė pristatė daugybę būdų vaikų saviraiškos ugdymui per dailės veiklas. Progimnazijoje yra Mažųjų maltiečių  būrelis. Jo veiklą pristatė tikybos mokytoja Ilona Narkevičienė.

Prieš kavos pertrauką mokytoja Dainora Mineikienė suorganizavo šaunią mankštą metodinės dienos dalyviams.

Po kavos pertraukėlės, kurios metu vyko aktyvios diskusijos, buvo pristatyta šviečiamoji gyvulininkystės programa, kurioje aktyviai dalyvavo mokytojos Edita Rudėnienė ir Rasa Kvearienė su savo mokiniais. Mokytoja Regina Meliūnienė supažindino su vasaros stovyklų programomis. Apie darbą su pirmokais naudojant vadovėlio „Taip“ seriją ir Eduka klasę pranešimą parengė Dainora Mineikienė. Paskutinis pranešimas buvo apie pilietinį ugdymą ir šios progimnazijos mokytojų iniciatyva atsiradusį rajono renginį „Aš labai myliu Lietuvą...“. Pranešėjos – Rima Jakubkienė ir Laimutė Būgienė.

Renginį apibendrino šios metodinės dienos organizatorės -  rajono pradinių klasių metodinio būrelio pirmininkė Olia Samėnienė ir Rokiškio Senamiesčio progimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Rita Karbauskienė. Na, o kita metodinė diena –Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje. Organizavimo vieta paaiškėjo ištraukus burtus. Metodinės dienos jau vyko Obelių gimnazijoje ir Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinėje mokykloje bei Senamiesčio progimnazijoje.

Metodinė diena  - puikus būdas bendravimui ir bendradarbiavimui tarp mokyklų, dalijimuisi darbo patirtimi ir nuolatiniam pedagogo tobulėjimui. 

 

VASARIO 24 D. KVIEČIAME RAŠYTI NACIONALINĮ DIKTANTĄ

2017-02-03

 

Nacionalinis diktantas 2017-02-24  10.00 val. bus transliuojamas per LRT Radiją (buvusi radijo pirmoji programa).

Norintys oficialiai dalyvauti konkurse, turėtų atvykti į organizatorių paskirtą diktanto rašymo vietą. Rokiškio rajono gyventojus ir svečius diktantą kviečiame rašyti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre, adresu P. Širvio g. 1, Rokiškis.

Registracija į konkursą galima šiais būdais:

- atsiųsti savo vardą, pavardę, amžių, išsilavinimą, darbovietę (arba mokymosi įstaigą), telefono Nr. el.paštu:  r.gagiskiene@post.rokiskis.lt  

- paskambinti  telefonu organizatoriams (8 458) 51255 arba (8 458) 71284 (darbo laiku) 

- ateiti į Rokiškio r. savivaldybės Švietimo skyrių (Respublikos g. 94), 807 kab. arba į Rokiškio švietimo centrą (P. Širvio g.1).

Šiemet konkursas organizuojamas PENKTADIENĮ, todėl organizatoriai  kviečia aktyviai dalyvauti ir  įmonių bei organizacijų kolektyvus, kurie gali diktantą rašyti ir savo darbovietėse. Įmonės, kurios planuoja rašyti diktantą registruotis turėtų adresu diktantas@diktantas.lt

Geriausiai parašiusieji apie konkurso rezultatus bus informuoti asmeniškai. Diktanto tekstas bus skelbimas www.diktantas.lt  bei www.vlkk.lt   vasario 26 d.  Taip pat bus paskelbti ir visi rašybos bei skyrybos variantai.

Dėmesio: dėl didelio dalyvaujančiųjų kiekio į finalą atrenkami tik geriausi darbai – mokytojų komisija darbus tikrina tik iki 5–6 klaidos. Todėl parašius rekomenduojame pasilikti savo teksto kopiją ir pasitikrinti, kaip jums sekėsi, savarankiškai.

 2017 m. finalas vyks balandžio antrąjį savaitgalį Vilniuje. Finalą tiesiogiai transliuoja LRT Kultūros kanalas.

Daugiau informacijos apie konkursą - http://www.diktantas.lt

Pasikartoti lietuvių k. rašybą, skyrybą ir pasiruošti diktantui galima naudojantis specialiai sukurtais testais - http://www.diktantas.lt/texts/

 

Linkime sėkmės ir laukiame Jūsų konkurse.

NACIONALINIS DIKTANTAS.docx
Microsoft Word Document 20.5 KB

2017 m. sausio 26 d. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinyje vyko šio padalinio ir Rokiškio švietimo centro organizuota Karjeros ir žinių diena, kurioje dalyvavo gausus būrys rajono mokyklų 9-12 klasių mokinių.

Tradicinį, jau šeštus metus vykstantį, renginį pradėjo Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokiniai, kurių atliktos dainos sulaukė gausių aplodismentų. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Gediminas Matiekus, Lietuvos Respublikos Seimo narys Raimundas Martinėlis, Rokiškio r. savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Vilimas. Sveikinusieji linkėjo mokiniams būti aktyviems, smalsiems, nebijoti klausti, ieškoti, nevengti iššūkių, mokymo įstaigų atstovams - jausti atsakomybę už mūsų vaikų ateitį siūlant programas.

Savo mokymo įstaigas pristatė: Vilniaus universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Šiaulių universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Panevėžio kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija,  Kauno technikos kolegija, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla. Jų atstovai supažindino su studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka, konsultavo individualiai. Besidomintys visą informaciją galėjo gauti iš pirmų lūpų – apie studijas pasakojo ne tik dėstytojai, bet ir studentai. Konsultacijas teikė Lietuvos darbo biržos Jaunimo darbo centro Rokiškyje atstovė Jolita Raščiuvienė.

Po studijų programų pristatymo vyko nemažo mokinių susidomėjimo sulaukusios universitetų dėstytojų dalykinės paskaitos: „Kaip pakeisti medžiagų vidų ir išorę“ A. Stulginskio universiteto doc. dr. Audrius Žunda (fizika), „Dirvožemis gyvoji žemės oda“ A. Stulginskio universiteto doc. dr.  Rimantas Vaisvalavičius (biologija), „Būti vadovu ar darbuotoju?“ A. Stulginskio universiteto doktorantė Aistė Ragauskaitė, „Teisė kiekvienam“ MRU teisės fakulteto dėstytojai, „Kūrybinės industrijos šiuolaikinėje rinkoje“ VGTU doc. dr. Eglė Jaškūnienė, „Biomedicinos studijos Panevėžio kolegijoje“ Panevėžio kolegijos dėstytojai.

Sausio 25 d. beveik 100 rajono pradinukų  susirinko į Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrą. Čia vyko rajono pradinių klasių mokinių sveikatiada „Sportuoju ir šoku“. Į sveikatiadą atvyko aštuonios pradinukų komandos: „Ąžuoliuko“ „Sveikuolių fanai“, Juozo Tūbelio progimnazijos „Šaunieji tūbeliečiai“, Senamiesčio „Senamiesčiukai“ Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos „Jūžintukai“, Panemunėlio pagrindinės mokyklos komanda, Juodupės „Sveikuoliukai“ ir net dvi „Pelėdžiukų“ komandos. Viena iš Pandėlio pradinės, kita - iš Kavoliškio mokyklos-darželio. Sveikuoliai turėjo įveikti aštuonias stoteles, kuriose atliko užduotis: šokinėjo per šokdynę, sprendė kryžiažodį, rinko taškus mėtydami strėlytes į taikinį ir kt. Keliaudami per stoteles vaikai rinkosi taškų kraitį. Vieenoms komandoms geriau sekėsi šokinėti su kamuoliu, kitoms – spręsti kryžiažodį, trečios nepraleniamos buvo taiklumo rungtyje, o daugiausiai taškų surinko ir šiais metais sveikiausia komanda tapo Senamiesčio progimnazijos „Senamiesčiukai“. Taurę jie perėmė iš pernai metų nugalėtojų Juodupės „Sveikuoliukų“. Po rungčių stotelėse nuotaikingus šokius pristatė Pandėlio pradinės mokyklos teatro studijos „Grybas“ vaikai,  Panemunėlio ir Senamiesčio pradinukai, o Juozo Tūbelio progimnazijos vaikai į smagų šokį įtraukė visus šventės dalyvius. Sveikatiadą organizavo Rokiškio švietimo centras, rajono pradinių klasių mokytojų metodinė taryba ir koordinatorės Inga Repšienė, Nijolė Fijalkauskienė , Lucija Venslovienė. Dėkojame visiems dalyviams, ačiū Kūno kultūros ir sporto centrui už svetingą priėmimą ir pagalbą.

Sausio 18 d. Rokiškio švietimo centre vyko neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų pasitarimas. Šiuo metu rajone yra registruota 16 tokių institucijų. Pagrindinis pasitarimo tikslas buvo sudaryti koordinacinę grupę,  kuri svarstytų pagrindines suaugusiųjų mokymo  plėtros perspektyvas, konsultuotų sprendžiant suaugusiųjų švietimo klausimus Rokiškio rajono savivaldybėje. Po diskusijų ir svarstymų dėl koordinacinės grupės modelio buvo susitarta, kad be vadovo, pavaduotojo ir sekretoriaus, grupėje bus dar 4 nariai. Koordinacinės grupės pirmininke vienbalsiai išrinkta Rokiškio švietimo centro direktorė Elinga Mikulėnienė, pavaduotoja – Alicija Matiukienė (Rokiškio r. savivaldybės viešoji Juozo Keliuočio biblioteka) sekretorė – Joana Jazdauskaitė (Rokiškio miesto VVG). Koordinacinės grupės nariai – Rita Elmonienė (Švietimo skyrius), Laimutė Narbutienė (Visuomenės sveikatos biuras), Violėta Deksnienė (Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras) ir Jolita Raščiuvienė (Darbo birža).

Pasitarimo dalyviai išanalizavo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinacinės grupės nuostatus, aptarė veiklas ir priemone įvykusias 2016 metais ir sudarė plano projektą 2017-2019 metams.

Rajono institucijas, turinčias teisę vykdyti švietimo veiklą ir registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre, kviečiame prisijungti prie suaugusiųjų švietimo teikėjų grupės rajone. Jei turite klausimų, kreipkitės į koordinacinės grupės pirmininkę Elingą Mikulėnienę tel. (8 458) 71284, el. p: e.mikuleniene@post.rokiskis.lt

Sausio 4 d. rajono mokyklų bibliotekininkės rinkosi į metodinę dieną „Bibliotekų metai baigėsi. Kas toliau?" Metodinė diena prasidėjo Salų dvare, kur bibliotekininkės dalyvavo edukacinėje programoje. Po to vyko į Kamajų Antano Strazdo gimnaziją. Metodinio būrelio pirmininkė, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos bibliotekininkė Jolanta Lašienė pristatė 2016 metų veiklos ataskaitą, buvo aptartas veiklos planas 2017-iems metams.

Gruodžio 28 d. į Rokiškio švietimo centrą rinkosi senjorų klubo „Aktyvus senjoras“ nariai. Susitikimo metu

buvo aptarti nuveikti darbai ir suplanuotos veiklos 2017-iems metams. Artimiausias renginys – 2017 m.

sausio 6 d. 16.00 val. Rokiškio krašto muziejuje, kur bus atidaryta paroda „Kuriantis žmogus visada jaunas“.

Dauguma šios parodos dalyvių - klubo „Veiklus senjoras“ nariai.

Gruodžio 28 d. vyko rajono pradinių klasių mokytojų šventė „PELĖDŽIUKAS“. Šventės iniciatorė ir

organizatorė, rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Olia Samėnienė, pateikė metų

metodinės veiklos ataskaitą. Šventės dalyvius sveikino švietimo centro direktorė Elinga Mikulėnienė ir

pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio koordinatorė Rosita Lasienė. Už aktyvią veiklą ir metodinę

pagalbą buvo įteiktos padėkos rajono pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos narėms. Padėkomis už

aktyvumą, iniciatyvumą, pedagoginės veiklos sklaidą, apdovanotos dar 8 pradinių klasių mokytojos: Olia

Samėnienė, Edita Rudėnienė, Rima Pivoriūnienė, Vilma Kavaliauskienė, Renata Kiburienė, Dalia Skeirienė,

Rita Zovienė, Ramutė Repšienė. Mokytojoms įteiktos Rokiškio švietimo centro padėkos ir rėmėjų- UAB

„Rokvesta“ , knygyno „Pegasas“ - dovanos.

Kiekvienas šventės dalyvis pasigamino talismaną – pelėdžiuką, kurį nupiešė ant akmenuko. Šią idėją pasiūlė

dailės mokytoja Inga Vagonė

Mokyklų komandos buvo parengusios nuotaikingus prisistatymus. Netrūko nei šokių, nei dainų, nei

sveikinimų. O padėkų ir nuoširdžių palinkėjimų pakaks visų metų gerai nuotaikai ir kūrybingam darbui

užtikrinti.

Švietimo aktualijos Rokiškio rajone II
ŠVIETIMO AKTUALIJOS ROKIŠKIO RAJONE II.p
Adobe Acrobat Document 758.4 KB

2016 m. rugsėjo – lapkričio mėn. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras vykdė Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis finansuojamą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Socialines paslaugas teikiančių asmenų kompetencijų ugdymas“. Programos tikslas - ugdyti Rokiškio rajono socialinių darbuotojų  ir socialinių pedagogų kompetencijas, suteikiant jų profesinei veiklai reikalingas žinias ir gebėjimus.

Programos mokymuose dalyvavo 30 rajono socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų. Buvo organizuoti 72 ak. val. mokymai 4 temomis: Profesinio perdegimo prevencija ir jėgų atkūrimas; Darbo su agresyviais klientais įgūdžių lavinimas, konfliktų su klientu prevencija arba įveikimo būdai; Socialinio konsultavimo metodai: teorija ir praktinis taikymas; Vaikų, paauglių pozityvaus elgesio skatinimas, socialinių įgūdžių ugdymas, pykčio valdymas. Visus mokymus vedė Lietuvoje puikiai žinomi patyrę lektoriai- praktikai: psichologai, socialiniai pedagogai, psichoterapeutai.

Mokymų dalyviams buvo pristatyta suaugusiųjų mokymo informacinė sistema  https://www.smis.lt/, kurioje dalyviai užsiregistravo ir toliau galės naudotis sistemos teikiamomis nuotolinio mokymosi galimybėmis.

Programos mokymų metu dalyviai gavo teorinių žinių, atliko daug praktinių užduočių, dirbdami grupėse ieškojo realių darbinių problemų sprendimų, aptartus būdus išbandė praktiškai, diskutavo. Sustiprėjo tarpinstitucinis bendradarbiavimas, nes mokymuose kartu dalyvavo ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai ir savivaldybėje socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai. 

Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje devintąjį kartą vyko rajono 2-4 klasių mokinių Mažųjų gamtininkų

olimpiada. Olimpiadą organizuoja Rokiškio švietimo centras ir rajono pradinių klasių mokytojų metodinė

taryba. Šiais metais mokykloms atstovavo komandos, o jų susirinko net dešimt: Dvi Rokiškio Juozo Tūbelio

progimnazijos komandos, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos ir Laibgalių skyriaus komandos, Kamajų

Antano Strazdo, Juodupės ir Obelių gimnazijų, Pandėlio pradinės, Kavoliškio ir „Ąžuoliuko“ mokyklų-darželių

komandos.

Vaikai turėjo atpažinti gamtos garsus, Lietuvos gyvūnus, gamtos daiktus, sprendė kryžiažodį. Pagal

olimpiados nuostatus buvo renkama viena komanda nugalėtoja. Kol komisija skaičiavo surinktus taškus,

komandos rodė parengtus nuotaikingus prisistatymus gamtosaugine tema.

Olimpiados dalyvių pasveikinti atvyko Rokiškio miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Julius Adamonis.

Miškininkas atvyko su dovanomis olimpiados dalyviams. Kiti olimpiados rėmėjai - Rokiškio švietimo

centras, rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyrius, AB Rokiškio

komunalininkas ir Rokiškio Senamiesčio progimnazija.

Suskaičiavusi taškus komisija paskelbė komandą nugalėtoją. Šiais metais ja tapo Rokiškio mokyklos-darželio

„Ąžuoliukas“ komanda, kuri surinko 49 taškus iš 50 galimų. Sveikiname nugalėtojus ir tariame nuoširdų ačiū

visiems dalyvavusiems, rėmėjams, organizatoriams.

Lapkričio 17 d. Rokiškio krašto muziejuje šurmuliavo tradicinis rajono technologijų mokytojų ir mokinių

„Amatų sodas“. Šių metų tema- Kalėdų laukimas, o prioritetas- gaminiai iš antrinių žaliavų. Renginį

organizuoja Rokiškio švietimo centras, technologijų mokytojų metodinis būrelis, partneris – Rokiškio krašto

muziejus. Edukacijas pristatė Inga Vagonė, Linas Augulis, Loreta Rimšienė ir Ignas Gasparavičius iš Juozo

Tumo-Vaižganto gimnazijos, Jolanta Kareniauskienė ir Gintaras Adomavičius iš Obelių gimnazijos, Lina

Petrauskienė iš Juozo Tūbelio progimnazijos. Pirmą kartą „Amatų sode“ dalyvavo Rokiškio technologijos,

verslo ir žemės ūkio mokykla. Jai atstovavo pedagogės Danutė Stočkuvienė ir Nemira Statulevičienė.

Tradiciškai edukaciją dovanojo Rokiškio krašto muziejus.

Lapkričio 26 d. Litexpo vyksiančioje parodoje „Mokykla 2016”savo edukacines programas „Kalėdų

žvaigždė“, „Melancholija“ ir „Antras skiautės gyvenimas“ pristatys Inga Vagonė, Linas Augulis ir Lina

Petrauskienė. Linkime jiems kuo didžiausios sėkmės.

Kokiais metodais skatinti vaikus domėtis skaitymu ir rašymu? Kokias aplinkas kurti? Kiek svarbus

suaugusiųjų pavyzdys vaikui ugdant skaitymo ir rašymo gebėjimus? Kada geriausia pradėti mokyti?...Į šiuos

ir dar daug kitų klausimų atsakymų ieškojo ikimokyklinio ugdymo pedagogės metodinėje dienoje „Aplinkos,

kurios stimuliuotų 3- 7 m. vaikų skaitymo ir rašymo gebėjimus“. Renginys vyko lapkričio 16 d. Rokiškio

švietimo centre. Buvo pristatyti šeši pranešimai. Viktorija Antonova ir Reda Jasiūnienė iš Juodupės lopšelio-

darželio pristatė savo patirtį pranešime „Mažais žingsneliais link skaitymo“. Lopšelio-darželio „Varpelis“

komanda pristatė pranešimą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas“. Virginija

Savičienė ir Austra Marmokienė iš Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ papasakojo „Kur gyvena mūsų

raidės?“, o mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ komanda pristatė pranešimą „Kad raidelės įsimintų“. Patirtimi

dalinosi lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogė Ramutė Putrienė ir Kavoliškio mokyklos-darželio pedagogė

Kristina Griškėnienė. Renginio dalyvės džiaugėsi, kad kiekviena išgirdo kažką naujo, ką būtinai pritaikys savo

darbe. Apibendrindama renginį rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Irena

Jovarauskienė akcentavo gerosios patirties sklaidos svarbą tobulinant dalykines ir bendrąsias kompetencijas

ir ugdant ikimokyklinukų skaitymo ir rašymo gebėjimus.

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio
Adobe Acrobat Document 4.8 MB

Spalio 26 dieną Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje vyko Rokiškio rajono priešmokyklinio

amžiaus vaikų mokomoji - ugdomoji saugaus eismo viktorina „Trijų švieselių miestelyje“. Viktoriną

organizavo Rokiškio švietimo centras ir Rokiškio Senamiesčio priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Regina Staigytė. Partneris – Rokiškio policijos komisariatas. Viktorinoje dalyvavo vienuolika

priešmokyklinukų komandų iš rajono ugdymo įstaigų. Dalyvius pasitiko Rokiškio rajono policijos

komisariato bendruomenės pareigūnė Enrika Pavilonienė ir geriausias saugaus eismo mokytojas,

policijos bičiulis šuniukas Amsis.

Žaisdami ir atlikdami užduotis vaikai parodė, kad puikiai žino saugaus eismo ženklus, greitai atliko

važiavimo paspirtuku užduotį, įminė mįsles saugaus eismo tema, puikiai ir greitai atliko perėjos

užduotį, pakartojo šviesoforo spalvas, kur ir kada segėti atšvaitą.

Visos komandos buvo apdovanotos Rokiškio švietimo centro padėkomis, vaišinosi surinktais

„taškais“ – saldainiais.

Spalio 25 d. Rokiškio krašto muziejuje vyko Rokiškio rajono pradinių klasių mokinių viktorina „Aš labai myliu

Lietuvą...“. Viktorinos organizatoriai – Rokiškio švietimo centras ir Rokiškio Senamiesčio progimnazijos

pradinių klasių mokytojos: Rima Jakubkienė, Edita Rudėnienė, Rasa Kvedarienė , Laimutė Būgienė. Partneris

ir rėmėjas – Rokiškio krašto muziejus.

Viktorinoje dalyvavo aštuonios Rokiškio rajono 2-4 klasių mokinių komandos: Rokiškio Juozo Tūbelio

progimnazijos, Senamiesčio progimnazijos, Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus, Pandėlio pradinės

mokyklos, Kavoliškio mokyklos-darželio, Obelių gimnazijos, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos bei Jūžintų

Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos.

Komandos sprendė kryžiažodį, atsakinėjo į viktorinos klausimus, dėliojo dėlionę, „dėliojo“ pabirusius

Lietuvos himno žodžius.

Mokiniai pademonstravo puikias žinias. Komisijai, kurioje dirbo Rokiškio švietimo centro metodininkė-

mokymosi išteklių specialistė Rosita Lasienė, lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Jolita Žaliauskienė ir

muziejininkas Giedrius Kujelis, išties buvo nelengva. Reikėjo išrinkti vieną komandą nugalėtoją. Kruopščiai

suskaičiavus taškus paaiškėjo, kad 0,5 taško skirtumu nugalėjo Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos

pradinukai.

Visi dalyviai buvo apdovanoti Rokiškio krašto muziejaus dovanėlėmis, Rokiškio švietimo centro padėkomis,

o nugalėtojams įteiktas Rokiškio švietimo centro įsteigtas prizas.

Visi nuoširdžiai dėkojo muziejininkams už šiltą priėmimą, o organizatoriams už puikų renginį.

Esamus ir buvusius rajono Mokytojus 2016 m. spalio 5 d. Rokiškio kultūros centre pasitiko Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras. Čia vyko šventinis renginys skirtas Tarptautinei Mokytojo dienai. Daugelis skubėjo apžiūrėti ir fotografuotis prie eksponuojamų rajono pradinių klasių mokinių piešinių parodos „Tau, Mokytojau!“ darbų. Koncertinę programą dovanojo Rokiškio choreografijos mokyklos ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokiniai.

 

Mokytojus šventės proga sveikino Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Saulis, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas, Rokiškio švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Erikas Gaigalas, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis. Po koncerto ir sveikinimų vyko apdovanojimų ceremonija. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius padėkos raštais apdovanojo:

Aušrą Čepulienę - Rokiškio choreografijos mokyklos mokytoją;

 Redą Kazlauskienę - Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytoją;

 Daivą Kundelienę- Rokiškio r. Obelių gimnazijos mokytoją;

 Vilmą Likienę – Rokiškio r. Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro mokytoją;

 Emiliją Repšienę – Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytoją;

 Violetą Butėnienę – Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokytoją;

 Jolantą Vygėlienę – Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos mokytoją;

 Eriką Gaigalą – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoją;

 Zenoną Pošiūną – Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktorių;

 Arūną Skardžių – Rokiškio choreografijos mokyklos direktorių;

Remigijų Beconį – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokytoją;

 Vytautą Gaigalą – Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos mokytoją;

 Rasą Kvedarienę – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokytoją;

 Editą Lapienienę – Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ mokytoją;

 Ritą Merkienę – Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos mokytoją;

 Raimondą Povilavičiūtę – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoją;

Rasą Pranckūnienę – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoją;

 Birutę Vėtienę – Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytoją;

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pagyrimo raštais buvo apdovanoti:

Regina Barauskienė – Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokytoja;

 Vilma Bičiūnaitė – Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos mokytoja;

Vitalija Gasparavičienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja;

 Janina Matijošienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ir Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytoja;

Arūnas Navickas – Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokytojas;

 Valentinas Raupys – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojas;

 Dalia Spundzevičienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja;

 Danguolė Ščiuplienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja;

Aina Vilkauskienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja;

Rasa Bimbienė – Rokiškio r. Obelių gimnazijos mokytoja;

 Jūratė Deksnienė – Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytoja;

Bronė Driskuvienė – Rokiškio r. Panemunėlio pagrindinės mokyklos mokytoja;

 Zelma Gelžinienė – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokytoja;

 Dalytė Golubeckienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja;

 Laima Skardžienė – Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos mokytoja;

 Nijolė Adamonienė – Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 Jolanta Kulienė – Rokiškio r. Obelių lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

 Ramutė Putrienė – Rokiškio lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

 Rasa Šimėnienė – Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

Renginio pabaigoje Mokytojams staigmeną pateikė Rokiškio kultūros centras – laimingus loterijos numerėlius ištraukę renginio dalyviai gavo 10 kvietimų į įvairius centre vyksiančius kultūros renginius.

 

 Spalio 3 d. Rokiškio rajono švietimo įstaigose lankėsi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Natalja Istomina ir Švietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Birietienė. Švietimo centre vyko paskaita - diskusija apie lytiškumo ugdymo programą. Diskusijoje dalyvavo rajono švietimo įstaigų vadovai ir sveikatos biuro specialistai.

Rugsėjo 29 d. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinyje vyko rajono 7-10 klasių

mokinių rusų kalbos viktorina „Ar žinai?“, skirta Europos kalbų dienai. Viktorinoje dalyvavo mokiniai iš 9

rajono mokyklų: Juozo Tūbelio progimnazijos, Panemunėlio, Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinių

mokyklų, Pandėlio, Obelių, Juodupės, Kamajų Antano Strazdo gimnazijų, Senamiesčio progimnazijos, Juozo

Tumo – Vaižganto gimnazijos. Mokiniai susiskirstę į komandas turėjo pademonstruoti ne tik žinias, bet ir

kūrybiškumą. Komandoms reikėjo parašyti Europos šalių sostines, atsakyti į įdomius klausimus apie Rusiją,

įvardinti apibūdinimą vienu žodžiu, naudojant sinkveino metodą parašyti informatyvų ketureilį žodžiui

„Mokinys“, pasakyti komplimentą kitai komandai ir pan.

Ačiū mokytojoms Valerijai Misiūnienei ir Nataljai Liugienei už viktorinos užduočių parengimą ir

organizavimą.

Informuojame, kad rugsėjo 20 d. seminaro "Įstaigos dokumentų valdymas" pradžia 10 val. Registracija internetu http://scrok.jimdo.com/

 

Pradinių klasių mokytojų metodinė taryba ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras šiais metais prie tradicinės pradinukų rugpjūčio konferencijos pakvietė prisijungti priešmokyklinio ugdymo pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus. Mintis suburti šias tikslines grupes kilo neatsitiktinai. Pagrindinis tikslas - stiprinti bendradarbiavimą tarp šių grandžių, siekiant geresnių ugdymosi rezultatų.

 

Konferencijos dalyviai išklausė 13 pranešimų. Švietimo centro metodininkė-mokymosi išteklių specialistė Rosita Lasienė pristatė ugdymosi aktualijas. Dar kartą buvo akcentuota skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo per visas dalykų pamokas svarba.

 

LEU Doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė skaitė pranešimą „Kas pabrėžiama atnaujintose priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose dėl vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymo?“ Tema buvo labai aktuali, nes visi rajono mokytojai, mokantys pirmų ir trečių klasių mokinius, nuo rugsėjo pirmosios dirbs pagal atnaujintas lietuvių kalbos programas.

 

Obelių gimnazijos logopedė ir specialioji pedagogė Rasa Kundelienė, pristatė atliktos apklausos rezultatus. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedė ir specialioji pedagogė Redita Pranskūnienė pasidalino sėkminga komandinio darbo patirtimi, o PPT specialioji pedagogė Gitana Soltanienė pristatė ugdymo priemones, kurios padeda dirbant su SUP turinčiais vaikais.

 

Mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pradinių klasių mokytoja Edita Lapienienė supažindino su edukaciniu sąsiuviniu „Kaip Rokas į Rokiškį atkeliavo arba Roko pasakojimai“. Mokytoja yra viena iš šio sąsiuvinio sudarytojų. Įdomių ir pasiteisinusių dirbant su mokiniais metodų pateikė Ramutė Repšienė ir Rita Vaitiekauskienė, pradinių klasių mokytojos iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, Dalia Skeirienė iš Obelių gimnazijos. O Pandėlio pradinės mokyklos mokytojų komanda, kuriai atstovavo Ramutė Vaičėnienė, Renata Kiburienė, Irena Veikšrienė ir Virginija Konstanblackienė, ne tik pristatė gerąją patirtį, bet ir, pasikvietę „pastiprinimą“, pateikė malonų siurprizą. Konferencijos dalyviai buvo pradžiuginti nuotaikingu pasirodymu.

 

Loreta Baravickienė, lopšelio-darželio „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pateikė daugybę pavyzdžių kaip galima tyrinėti ir atrasti, o Kavoliškio mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata Stoškuvienė pasidalino pavykusia veikla taikant IKT.

 

Rokiškio krašto muziejaus dailės ir komunikacijos skyriaus vedėja Ingrida Kujelė papasakojo, kodėl muziejuje vaikams nebūna nuobodu ir pristatė ten veikiančias edukacijas vaikams. Užsiėmimų metu galima išmokti įvairių dalykų, patobulinti kompetencijas.

 

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pradinių klasių mokytoja Rita Zovienė parengė stendinį pranešimą „Kaip sudominti vaiką knyga“.

 

Renginį apibendrino rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Senamiesčio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Olia Samėnienė, Obelių gimnazijos pradinių klasių mokytoja Dalia Skeirienė ir švietimo centro metodininkė-mokymosi išteklių specialistė Rosita Lasienė.

 

Į naujus mokslo metus rajono pradinių klasių mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai žengs „praturtėję“ naujais metodais, susipažinę su ugdymo (si) aktualijomis, naudingai pabendravę ir produktyviai praleidę dieną metodinėje-praktinėje konferencijoje „Nauji mokslo metai. Idėjų mugė“.

 

2016 m. gegužės 25 d. 13.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės 8 aukšto salėje vyks reikalavimų  Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams pristatymas. Kviečiame dalyvauti naujus NVŠŠ teikėjus ir šiuo metu vykdančius programas teikėjus.

Plačiau apie NVŠ programas : http://www.rokiskis.lt/lt/svietimas/_4983.html    

Gegužės 13 d., penktadienį, į Rokiškio krašto muziejų susirinko 13 kolektyvų iš rajono

ugdymo įstaigų. Jau devintąjį kartą Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos pradinių

klasių mokytoja Sigita Rubliauskienė ir jos komanda – Raimonda Rumšienė, Dalia

Skeirienė bei Rokiškio švietimo centras organizavo Rokiškio rajono pradinių klasių

mokinių dainelių šventę „Dainuojame vaikystei“.

Dainų pynę vaikystei pynė:

„Mažieji keistuoliukai“ iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, mokytoja Janina

Jankienė.

Muzikos studijos „Iš vaikystės kiemo“ dainorėliai iš Rokiškio mokyklos – darželio

„Ąžuoliukas“, mokytoja Aurelija Karpovienė.

„Linksmuoliai“ iš Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir

pradinio ugdymo skyriaus, mokytoja Gražina Kepenienė.

Teatro studijos „Grybas“ dainorėliai iš Pandėlio pradinės mokyklos, mokytoja Renata

Kiburienė.

Vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ iš Juodupės gimnazijos, mokytoja Rita Šedytė.

Duetas iš Juodupės gimnazijos, mokytoja Rita Šedytė.

Ansamblis „Giliukai“ iš Rokiškio mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“, mokytojas

Sigitas Rimša.

DO-RE dainorėliai iš Jūžintų Juozo Otto širvydo vidurinės mokyklos, mokytojas Jonas

Kepenis

Kavoliškio mokyklos – darželio dainorėliai, mokytoja Inga Repšienė.

Vokalinis ansamblis „Laumžirgis“ iš Juodupės gimnazijos NŠS, mokytoja Aurelija

Karpovienė.

Obelių gimnazijos dainorėliai, mokytoja Dalia Skeirienė.

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos dainorėliai, mokytoja Rita Vaitiekauskienė.

„Muzikinės studijėlės“ dainorėliai iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos,

mokytoja Sigita Rubliauskienė.

Šventės pabaigoje sveikinimo žodį tarė Rokiškio švietimo centro direktorė Elinga

Mikulėnienė. Ji įteikė kolektyvams padėkas, vaikai buvo vaišinami saldainiais. Sigita

Rubliauskienė taip pat nuoširdžiai visiems padėkojo ir priminė, kad kitais metais laukia

jubiliejinė – 10-oji dainelių šventė.