NAUJIENOS

Esamus ir buvusius rajono Mokytojus 2016 m. spalio 5 d. Rokiškio kultūros centre pasitiko Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras. Čia vyko šventinis renginys skirtas Tarptautinei Mokytojo dienai. Daugelis skubėjo apžiūrėti ir fotografuotis prie eksponuojamų rajono pradinių klasių mokinių piešinių parodos „Tau, Mokytojau!“ darbų. Koncertinę programą dovanojo Rokiškio choreografijos mokyklos ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokiniai.

 

Mokytojus šventės proga sveikino Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Saulis, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas, Rokiškio švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Erikas Gaigalas, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis. Po koncerto ir sveikinimų vyko apdovanojimų ceremonija. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius padėkos raštais apdovanojo:

Aušrą Čepulienę - Rokiškio choreografijos mokyklos mokytoją;

 Redą Kazlauskienę - Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytoją;

 Daivą Kundelienę- Rokiškio r. Obelių gimnazijos mokytoją;

 Vilmą Likienę – Rokiškio r. Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro mokytoją;

 Emiliją Repšienę – Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytoją;

 Violetą Butėnienę – Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokytoją;

 Jolantą Vygėlienę – Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos mokytoją;

 Eriką Gaigalą – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoją;

 Zenoną Pošiūną – Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktorių;

 Arūną Skardžių – Rokiškio choreografijos mokyklos direktorių;

Remigijų Beconį – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokytoją;

 Vytautą Gaigalą – Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos mokytoją;

 Rasą Kvedarienę – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokytoją;

 Editą Lapienienę – Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ mokytoją;

 Ritą Merkienę – Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos mokytoją;

 Raimondą Povilavičiūtę – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoją;

Rasą Pranckūnienę – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoją;

 Birutę Vėtienę – Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytoją;

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pagyrimo raštais buvo apdovanoti:

Regina Barauskienė – Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokytoja;

 Vilma Bičiūnaitė – Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos mokytoja;

Vitalija Gasparavičienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja;

 Janina Matijošienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ir Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytoja;

Arūnas Navickas – Rokiškio r. Juodupės gimnazijos mokytojas;

 Valentinas Raupys – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojas;

 Dalia Spundzevičienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja;

 Danguolė Ščiuplienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja;

Aina Vilkauskienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja;

Rasa Bimbienė – Rokiškio r. Obelių gimnazijos mokytoja;

 Jūratė Deksnienė – Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytoja;

Bronė Driskuvienė – Rokiškio r. Panemunėlio pagrindinės mokyklos mokytoja;

 Zelma Gelžinienė – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokytoja;

 Dalytė Golubeckienė – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytoja;

 Laima Skardžienė – Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos mokytoja;

 Nijolė Adamonienė – Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

 Jolanta Kulienė – Rokiškio r. Obelių lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

 Ramutė Putrienė – Rokiškio lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

 Rasa Šimėnienė – Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

Renginio pabaigoje Mokytojams staigmeną pateikė Rokiškio kultūros centras – laimingus loterijos numerėlius ištraukę renginio dalyviai gavo 10 kvietimų į įvairius centre vyksiančius kultūros renginius.

 

 Spalio 3 d. Rokiškio rajono švietimo įstaigose lankėsi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo viceministrė dr. Natalja Istomina ir Švietimo ir mokslo ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Birietienė. Švietimo centre vyko paskaita - diskusija apie lytiškumo ugdymo programą. Diskusijoje dalyvavo rajono švietimo įstaigų vadovai ir sveikatos biuro specialistai.

Rugsėjo 29 d. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinyje vyko rajono 7-10 klasių

mokinių rusų kalbos viktorina „Ar žinai?“, skirta Europos kalbų dienai. Viktorinoje dalyvavo mokiniai iš 9

rajono mokyklų: Juozo Tūbelio progimnazijos, Panemunėlio, Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinių

mokyklų, Pandėlio, Obelių, Juodupės, Kamajų Antano Strazdo gimnazijų, Senamiesčio progimnazijos, Juozo

Tumo – Vaižganto gimnazijos. Mokiniai susiskirstę į komandas turėjo pademonstruoti ne tik žinias, bet ir

kūrybiškumą. Komandoms reikėjo parašyti Europos šalių sostines, atsakyti į įdomius klausimus apie Rusiją,

įvardinti apibūdinimą vienu žodžiu, naudojant sinkveino metodą parašyti informatyvų ketureilį žodžiui

„Mokinys“, pasakyti komplimentą kitai komandai ir pan.

Ačiū mokytojoms Valerijai Misiūnienei ir Nataljai Liugienei už viktorinos užduočių parengimą ir

organizavimą.

Informuojame, kad rugsėjo 20 d. seminaro "Įstaigos dokumentų valdymas" pradžia 10 val. Registracija internetu http://scrok.jimdo.com/

 

Pradinių klasių mokytojų metodinė taryba ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras šiais metais prie tradicinės pradinukų rugpjūčio konferencijos pakvietė prisijungti priešmokyklinio ugdymo pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus. Mintis suburti šias tikslines grupes kilo neatsitiktinai. Pagrindinis tikslas - stiprinti bendradarbiavimą tarp šių grandžių, siekiant geresnių ugdymosi rezultatų.

 

Konferencijos dalyviai išklausė 13 pranešimų. Švietimo centro metodininkė-mokymosi išteklių specialistė Rosita Lasienė pristatė ugdymosi aktualijas. Dar kartą buvo akcentuota skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo per visas dalykų pamokas svarba.

 

LEU Doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė skaitė pranešimą „Kas pabrėžiama atnaujintose priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose dėl vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymo?“ Tema buvo labai aktuali, nes visi rajono mokytojai, mokantys pirmų ir trečių klasių mokinius, nuo rugsėjo pirmosios dirbs pagal atnaujintas lietuvių kalbos programas.

 

Obelių gimnazijos logopedė ir specialioji pedagogė Rasa Kundelienė, pristatė atliktos apklausos rezultatus. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedė ir specialioji pedagogė Redita Pranskūnienė pasidalino sėkminga komandinio darbo patirtimi, o PPT specialioji pedagogė Gitana Soltanienė pristatė ugdymo priemones, kurios padeda dirbant su SUP turinčiais vaikais.

 

Mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pradinių klasių mokytoja Edita Lapienienė supažindino su edukaciniu sąsiuviniu „Kaip Rokas į Rokiškį atkeliavo arba Roko pasakojimai“. Mokytoja yra viena iš šio sąsiuvinio sudarytojų. Įdomių ir pasiteisinusių dirbant su mokiniais metodų pateikė Ramutė Repšienė ir Rita Vaitiekauskienė, pradinių klasių mokytojos iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, Dalia Skeirienė iš Obelių gimnazijos. O Pandėlio pradinės mokyklos mokytojų komanda, kuriai atstovavo Ramutė Vaičėnienė, Renata Kiburienė, Irena Veikšrienė ir Virginija Konstanblackienė, ne tik pristatė gerąją patirtį, bet ir, pasikvietę „pastiprinimą“, pateikė malonų siurprizą. Konferencijos dalyviai buvo pradžiuginti nuotaikingu pasirodymu.

 

Loreta Baravickienė, lopšelio-darželio „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pateikė daugybę pavyzdžių kaip galima tyrinėti ir atrasti, o Kavoliškio mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata Stoškuvienė pasidalino pavykusia veikla taikant IKT.

 

Rokiškio krašto muziejaus dailės ir komunikacijos skyriaus vedėja Ingrida Kujelė papasakojo, kodėl muziejuje vaikams nebūna nuobodu ir pristatė ten veikiančias edukacijas vaikams. Užsiėmimų metu galima išmokti įvairių dalykų, patobulinti kompetencijas.

 

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pradinių klasių mokytoja Rita Zovienė parengė stendinį pranešimą „Kaip sudominti vaiką knyga“.

 

Renginį apibendrino rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Senamiesčio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Olia Samėnienė, Obelių gimnazijos pradinių klasių mokytoja Dalia Skeirienė ir švietimo centro metodininkė-mokymosi išteklių specialistė Rosita Lasienė.

 

Į naujus mokslo metus rajono pradinių klasių mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai žengs „praturtėję“ naujais metodais, susipažinę su ugdymo (si) aktualijomis, naudingai pabendravę ir produktyviai praleidę dieną metodinėje-praktinėje konferencijoje „Nauji mokslo metai. Idėjų mugė“.

 

2016 m. gegužės 25 d. 13.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės 8 aukšto salėje vyks reikalavimų  Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams pristatymas. Kviečiame dalyvauti naujus NVŠŠ teikėjus ir šiuo metu vykdančius programas teikėjus.

Plačiau apie NVŠ programas : http://www.rokiskis.lt/lt/svietimas/_4983.html    

Gegužės 13 d., penktadienį, į Rokiškio krašto muziejų susirinko 13 kolektyvų iš rajono

ugdymo įstaigų. Jau devintąjį kartą Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos pradinių

klasių mokytoja Sigita Rubliauskienė ir jos komanda – Raimonda Rumšienė, Dalia

Skeirienė bei Rokiškio švietimo centras organizavo Rokiškio rajono pradinių klasių

mokinių dainelių šventę „Dainuojame vaikystei“.

Dainų pynę vaikystei pynė:

„Mažieji keistuoliukai“ iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, mokytoja Janina

Jankienė.

Muzikos studijos „Iš vaikystės kiemo“ dainorėliai iš Rokiškio mokyklos – darželio

„Ąžuoliukas“, mokytoja Aurelija Karpovienė.

„Linksmuoliai“ iš Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir

pradinio ugdymo skyriaus, mokytoja Gražina Kepenienė.

Teatro studijos „Grybas“ dainorėliai iš Pandėlio pradinės mokyklos, mokytoja Renata

Kiburienė.

Vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ iš Juodupės gimnazijos, mokytoja Rita Šedytė.

Duetas iš Juodupės gimnazijos, mokytoja Rita Šedytė.

Ansamblis „Giliukai“ iš Rokiškio mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“, mokytojas

Sigitas Rimša.

DO-RE dainorėliai iš Jūžintų Juozo Otto širvydo vidurinės mokyklos, mokytojas Jonas

Kepenis

Kavoliškio mokyklos – darželio dainorėliai, mokytoja Inga Repšienė.

Vokalinis ansamblis „Laumžirgis“ iš Juodupės gimnazijos NŠS, mokytoja Aurelija

Karpovienė.

Obelių gimnazijos dainorėliai, mokytoja Dalia Skeirienė.

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos dainorėliai, mokytoja Rita Vaitiekauskienė.

„Muzikinės studijėlės“ dainorėliai iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos,

mokytoja Sigita Rubliauskienė.

Šventės pabaigoje sveikinimo žodį tarė Rokiškio švietimo centro direktorė Elinga

Mikulėnienė. Ji įteikė kolektyvams padėkas, vaikai buvo vaišinami saldainiais. Sigita

Rubliauskienė taip pat nuoširdžiai visiems padėkojo ir priminė, kad kitais metais laukia

jubiliejinė – 10-oji dainelių šventė.