NAUJIENOS

 

Pradinių klasių mokytojų metodinė taryba ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras šiais metais prie tradicinės pradinukų rugpjūčio konferencijos pakvietė prisijungti priešmokyklinio ugdymo pedagogus ir švietimo pagalbos specialistus. Mintis suburti šias tikslines grupes kilo neatsitiktinai. Pagrindinis tikslas - stiprinti bendradarbiavimą tarp šių grandžių, siekiant geresnių ugdymosi rezultatų.

 

Konferencijos dalyviai išklausė 13 pranešimų. Švietimo centro metodininkė-mokymosi išteklių specialistė Rosita Lasienė pristatė ugdymosi aktualijas. Dar kartą buvo akcentuota skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo per visas dalykų pamokas svarba.

 

LEU Doc. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė skaitė pranešimą „Kas pabrėžiama atnaujintose priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose dėl vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymo?“ Tema buvo labai aktuali, nes visi rajono mokytojai, mokantys pirmų ir trečių klasių mokinius, nuo rugsėjo pirmosios dirbs pagal atnaujintas lietuvių kalbos programas.

 

Obelių gimnazijos logopedė ir specialioji pedagogė Rasa Kundelienė, pristatė atliktos apklausos rezultatus. Lopšelio-darželio „Nykštukas“ logopedė ir specialioji pedagogė Redita Pranskūnienė pasidalino sėkminga komandinio darbo patirtimi, o PPT specialioji pedagogė Gitana Soltanienė pristatė ugdymo priemones, kurios padeda dirbant su SUP turinčiais vaikais.

 

Mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ pradinių klasių mokytoja Edita Lapienienė supažindino su edukaciniu sąsiuviniu „Kaip Rokas į Rokiškį atkeliavo arba Roko pasakojimai“. Mokytoja yra viena iš šio sąsiuvinio sudarytojų. Įdomių ir pasiteisinusių dirbant su mokiniais metodų pateikė Ramutė Repšienė ir Rita Vaitiekauskienė, pradinių klasių mokytojos iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, Dalia Skeirienė iš Obelių gimnazijos. O Pandėlio pradinės mokyklos mokytojų komanda, kuriai atstovavo Ramutė Vaičėnienė, Renata Kiburienė, Irena Veikšrienė ir Virginija Konstanblackienė, ne tik pristatė gerąją patirtį, bet ir, pasikvietę „pastiprinimą“, pateikė malonų siurprizą. Konferencijos dalyviai buvo pradžiuginti nuotaikingu pasirodymu.

 

Loreta Baravickienė, lopšelio-darželio „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pateikė daugybę pavyzdžių kaip galima tyrinėti ir atrasti, o Kavoliškio mokyklos-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sonata Stoškuvienė pasidalino pavykusia veikla taikant IKT.

 

Rokiškio krašto muziejaus dailės ir komunikacijos skyriaus vedėja Ingrida Kujelė papasakojo, kodėl muziejuje vaikams nebūna nuobodu ir pristatė ten veikiančias edukacijas vaikams. Užsiėmimų metu galima išmokti įvairių dalykų, patobulinti kompetencijas.

 

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pradinių klasių mokytoja Rita Zovienė parengė stendinį pranešimą „Kaip sudominti vaiką knyga“.

 

Renginį apibendrino rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Senamiesčio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Olia Samėnienė, Obelių gimnazijos pradinių klasių mokytoja Dalia Skeirienė ir švietimo centro metodininkė-mokymosi išteklių specialistė Rosita Lasienė.

 

Į naujus mokslo metus rajono pradinių klasių mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai žengs „praturtėję“ naujais metodais, susipažinę su ugdymo (si) aktualijomis, naudingai pabendravę ir produktyviai praleidę dieną metodinėje-praktinėje konferencijoje „Nauji mokslo metai. Idėjų mugė“.

 

Šiais mokslo metais didelis dėmesys skiriamas skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui per visų dalykų pamokas. Siūlome pasižiūrėti dr. Zitos Nauckūnaitės patarimus kaip tai daryti.

Birželio 21 d. rajono mokyklų bibliotekininkės lankėsi edukacinėje išvykoje „Pažinkime Utenos

ir Molėtų krašto literatūrines ir gamtos vertybes“. Buvo aplankyta A. ir M. Miškinių

literatūrinė-etnografinė sodybos Juknėnuose, P.Abukevičiaus memorialinė sodyba-muziejus

(Vilko muziejus) Indubakiuose, Ežerų žvejybos muziejus Mindūnuose, Labanoro apžvalgos

bokštas ir Radvilų rūmų liekanų ekspozicija Dubingiuose.

Kelionėje buvo apibendrintos 2015-2016 m. m. veiklos, aptartos veiklos kryptys ateinantiems

mokslo metams.

Vasariška kelionė po Panevėžio kraštą

Atėjusi vasara mums, mokytojams, atokvėpio metas. Klasėse nutilęs šurmulys,

sąsiuviniai ištaisyti. Tinkamas laikas pakeliauti, pasisemti energijos, kurios taip reikės

atėjus rudeniui. Mokslo metų baigimo proga grupė rajono lietuvių kalbos mokytojų

keliavo po Panevėžio kraštą. Pirmiausia buvome svetingai priimtos Panevėžio Vytauto

Žemkalnio gimnazijoje, skaičiuojančioje 110 metų gyvavimo istoriją. Apžiūrėjome

muziejų, pavaikščiojome koridoriais, dar menančiais kadaise mokykloje dirbusios poetės

Salomėjos Nėries žingsnius.

Pavaikščiojusios po Panevėžį, tęsėme kelionę po kraštą. Negalėjome nesižavėti

ugniaspalvių aguonų laukais. Pravažiavome Maironio aprašytą Čičinsko kalną,

aplankėme Krekenavą, pasigrožėjome Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika,

pasimeldėme prie stebuklingojo Švč. M. Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslo.

Ustronėje aplankėme Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejų. Pasivaikščiojome

po įspūdingą Burbiškių dvarą ir parką, kuriame stovi pirmieji Lietuvoje paminklai

Vytautui Didžiajam ir Adomui Mickevičiui. Pabuvome Puziniškio dvarelyje – rašytojos,

publicistės, visuomenės ir politinės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimtinėje.

Pamatėme ir išgirdome tikrai daug, tačiau svarbiausia buvo ne tai, kad apsilankėme

viename ar kitame pastate. Juk muziejus ar bažnyčia yra tik šalta patalpa, kol jos savo

dvasios šviesa neapšviečia ir nesušildo ten esantys žmonės. Savo kelionėje sutikome ne

vieną tokį šiltą žmogų. Pirmiausia esame dėkingos Vytauto Žemkalnio gimnazijos

mokytojoms Reginai Kazakevičiūtei ir Rasai Majauskienei, kurios ne tik svetingai mus

priėmė mokykloje, bet ir lydėjo visos kelionės metu. Visoms didelį įspūdį paliko pažintis

su Krekenavos parapijos klebonu ir bazilikos rektoriumi kun. dr. Gediminu Jankūnu,

kuris sužavėjo savo nuoširdumu ir paprastumu. Manau, ne kartą norėsime grįžti pas

svetingąjį Ustronės muziejaus šeimininką Audrių Daukšą pasiklausyti jo dainų ir kanklių

skambesio, norėsime išgirsti, kaip šis žmogus deklamuoja Justino Marcinkevičiaus eiles,

kurių jau moka per 300. Prisiminsime ir Puziniškio muziejininkę Ireną Lesvinčiūnienę ir

jos virtos žolelių arbatos aromatą. Tikrai gerai praleidome dieną, pabuvome kartu su

kolegėmis, susipažinome su įdomiais žmonėmis.

Jolanta Augulienė, Rokiškio rajono lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio

pirmininkė

METODINĖS DIENOS ,,IKT naudojimo ugdymo procese naujovės” aprašymas

Š. m. birželio 2 d. Rokiškyje ir Jūžintuose lankėsi 18 pradinių klasių mokytojų iš Vilniaus ,,Gabijos”

gimnazijos.

Metodinės dienos tikslas - bendradarbiauti su Vilniaus ,,Gabijos” gimnazijos pradinių klasių mokytojais,

pasidalinti gerąja patirtimi. Metodinę dieną organizavo Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras,

rajono pradinių klasių mokytojų metodinė taryba, Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinė mokykla,

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija.

Viešnios iš Vilniaus susipažino su Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, stebėjo programos ,,Samsung

Mokykla ateičiai“ pristatymą (panešėjai Vilma Krasauskaitė, Ramutė Repšienė, Vaidas Daujotis), skaitė

pranešimus ,,EMOS pratybų galimybės”, ,,Etwinning projektinės veiklos galimybės” (pranešėjos Rita

Adomonienė, Romualda Šocikienė).

Mokytojos apsilankė Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre. Metodininkė-mokymosi išteklių

specialistė, Rosita Lasienė supažindino su Rokiškio rajono ugdymo įstaigomis, kuriose vykdoma pradinio

ugdymo programa, o rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Olia Samėnienė

apžvelgė rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio veiklas ir pakvietė bendradarbiauti.

Vilniaus ,,Gabijos” gimnazijos pedagogės susipažino su Rokiškio Nepriklausomybės aikšte, Šv. apaštalo

evangelisto Mato bažnyčia, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centru,

klausėsi gido pasakojimo apie Rokiškio kraštą.

Po pietų viešnios išvyko į Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinę mokyklą, kurioje kolegės dalinosi gerąja

patirtimi, bendravo. Jos susipažino su Jūžintų lankytinomis vietomis, istorija. Viešnagės pabaigai viešnios

buvo pakviestos apsilankyti išpuoselėtoje Juozo sodyboje.

2016 m. gegužės 25 d. 13.00 val. Rokiškio rajono savivaldybės 8 aukšto salėje vyks reikalavimų  Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams pristatymas. Kviečiame dalyvauti naujus NVŠŠ teikėjus ir šiuo metu vykdančius programas teikėjus.

Plačiau apie NVŠ programas : http://www.rokiskis.lt/lt/svietimas/_4983.html    

Gegužės 17 d. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre vyko rajono 2 klasių mokinių anglų kalbos

viktorina „I can do it“. Viktorinoje dalyvavo 9 komandos iš 8 rajono mokyklų: Senamiesčio progimnazijos,

Pandėlio pradinės mokyklos, mokyklos - darželio „Ąžuoliukas“, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos,

Juodupės gimnazijos, Kavoliškio mokyklos – darželio, Panemunėlio pagrindinės mokyklos ir 2 komandos iš

Juozo Tūbelio progimnazijos. Kasmet antrokai varžosi dėl pereinamojo prizo - šauniojo peliuko. Šiemet jis

atiteko Pandėlio pradinės mokyklos antrokams. O kad jį gautų komandos turėjo įveikti įvairias užduotis

anglų kalba: įvardinti kūno dalis, parašyti spalvas ir nuspalvinti žvaigždes, išnarplioti šeimos medį, išspręsti

kryžiažodį apie gyvūnus, suskaičiuoti žaidimo kauliukais išmestus taškus. Šaunuoliai antrokai viktorinoje

demonstravo puikias anglų kalbos žinias.

Gegužės 13 d., penktadienį, į Rokiškio krašto muziejų susirinko 13 kolektyvų iš rajono

ugdymo įstaigų. Jau devintąjį kartą Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos pradinių

klasių mokytoja Sigita Rubliauskienė ir jos komanda – Raimonda Rumšienė, Dalia

Skeirienė bei Rokiškio švietimo centras organizavo Rokiškio rajono pradinių klasių

mokinių dainelių šventę „Dainuojame vaikystei“.

Dainų pynę vaikystei pynė:

„Mažieji keistuoliukai“ iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, mokytoja Janina

Jankienė.

Muzikos studijos „Iš vaikystės kiemo“ dainorėliai iš Rokiškio mokyklos – darželio

„Ąžuoliukas“, mokytoja Aurelija Karpovienė.

„Linksmuoliai“ iš Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir

pradinio ugdymo skyriaus, mokytoja Gražina Kepenienė.

Teatro studijos „Grybas“ dainorėliai iš Pandėlio pradinės mokyklos, mokytoja Renata

Kiburienė.

Vokalinis ansamblis „Vaivorykštė“ iš Juodupės gimnazijos, mokytoja Rita Šedytė.

Duetas iš Juodupės gimnazijos, mokytoja Rita Šedytė.

Ansamblis „Giliukai“ iš Rokiškio mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“, mokytojas

Sigitas Rimša.

DO-RE dainorėliai iš Jūžintų Juozo Otto širvydo vidurinės mokyklos, mokytojas Jonas

Kepenis

Kavoliškio mokyklos – darželio dainorėliai, mokytoja Inga Repšienė.

Vokalinis ansamblis „Laumžirgis“ iš Juodupės gimnazijos NŠS, mokytoja Aurelija

Karpovienė.

Obelių gimnazijos dainorėliai, mokytoja Dalia Skeirienė.

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos dainorėliai, mokytoja Rita Vaitiekauskienė.

„Muzikinės studijėlės“ dainorėliai iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos,

mokytoja Sigita Rubliauskienė.

Šventės pabaigoje sveikinimo žodį tarė Rokiškio švietimo centro direktorė Elinga

Mikulėnienė. Ji įteikė kolektyvams padėkas, vaikai buvo vaišinami saldainiais. Sigita

Rubliauskienė taip pat nuoširdžiai visiems padėkojo ir priminė, kad kitais metais laukia

jubiliejinė – 10-oji dainelių šventė.

Visi vaikai  iš prigimties yra smalsūs, motyvuoti ir trokšta pažinti pasaulį, tiesiog kartais reikia padėti jiems patirti sėkmę ir sukurti tokią aplinką, kurioje atsiskleistų jų gebėjimai ir suspindėtų akys nuo potyrio „ir aš galiu...“.  Šių metų gegužės 11 d. Rokiškio rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinis būrelis ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras organizavo kalbos viktoriną „Tark žodelį, tark dar vieną“. Pagalbos mokiniui specialistės vieningai pripažino, kad vaikams, susiduriantiems su mokymosi problemomis, trūksta motyvacijos, pasitikėjimo savo jėgomis, galimybių atstovauti savo mokyklas viktorinose, olimpiadose. Todėl labai norėjome  padrąsinti, pradžiuginti savo ugdytinius ir sudaryti progą pabūti kartu. Ruošdamos užduotis įvertinome mokinukų galimybes. Stengėmės, kad jos atitiktų vaikų turimus gebėjimus, būtų linksmos ir įdomios. Nepamiršome, kad viktorina - tai dar viena galimybė plėsti mokinių kalbą, turtinti žodyną, žadinti kūrybines galias.  Į Rokiškio Senamiesčio progimnaziją  gerai nusiteikę, bet šiek tiek virpančiomis širdutėmis „Ar pasiseks? Ar nepamiršiu prisistatymo žodžių? Ar suprasiu užduotis?“ rinkosi  3- 4 klasių mokinukai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir juos lydinčios, viktorinai padėjusios pasiruošti logopedės. Viktorinoje dalyvavo septynios komandos iš Obelių gimnazijos, Juodupės gimnazijos, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos, Senamiesčio progimnazijos, Juozo Tūbelio progimnazijos, Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos, Kavoliškio mokyklos-darželio. Paklausę nuoširdaus Senamiesčio progimnazijos šeimininkų sveikinimo, susipažinę su vertinimo komisija (o kaip gi be jos?), vaikai nekantravo pradėti. Po komandų išradingų prisistatymų, gera nuotaika, užvaldė visus. Ji nedingo visą laiką, net ir tuomet, kai teko įveikti dešimt užduočių: „Pasakyk daikto pavadinimą“,  „Kiek paveikslėlio žodyje raidelių?“, „Kuris vienas žodis netinka?“, „Kiek žodžių yra sakinyje?“, „Pakeisk vieną raidę- gausi naują žodį“, „Pasakos“, „Patarlės“, „Ką reiškia žodžiai“, „Sudaryk iš sakinių rišlų tekstą“, „Atspėk žodį“. Visos viktorinos metu vaikus drąsino, prireikus padėdavo, o atlikus užduotį, saldainiais apdovanodavo linksmoji Pepė Ilgakojinė. Atlikus visas užduotis vaikai būrėsi į ratą žaisti žaidimą „Daryk priešingai“ ir skambant nuotaikingai muzikai pašokti. Visos komandos buvo nominuotos, apdovanotos  padėkos raštais ir dovanomis. Vaikų akyse žibėjo džiaugsmas. Nenustebome, išgirdę vaikų klausimą „Kada vėl bus viktorina?“. Sugrįžę į namus viktorinos dalyviai dalijosi įspūdžiais su klasės draugais, mokytojomis, tėveliais.

      Rokiškio rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio būrelio pirmininkė Rasa Kundelienė

2016 m. gegužės 10 d. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre jau nuo ankstyvo ryto ėmė

šurmuliuoti nekantrūs, smalsūs, kūrybiški, protingi,... jautrūs Rokiškio rajono pradinių klasių

mokiniai, kurie atvyko pristatyti savo sėkmės istorijų Rokiškio rajono pradinių klasių mokinių

foto-video konferencijoje „Sėkmės istorija“. Svečių teisėmis dalyvavo Zarasų rajono Dusetų

Kazimiero Būgos gimnazijos pradinukai.

Konferencijos dalyvius pasveikino Rokiškio švietimo centro direktorė Elinga Mikulėnienė.

Džiugią nuotaiką paskleidė nuotaikingos Juozo Tūbelio progimnazijos trečiaklasių dainos.

Renginį vedė mokytoja Rita Rimiškienė. Jai padėjo dukra abiturientė Raminta Rimiškytė, o

operatoriaus vaidmuo teko Vilmai Kavaliauskienei. Šios mokytojos ir buvo konferencijos

iniciatorės.

Rimtam darbui nuteikė komisija, kuriai pirmininkavo Rokiškio rajono mero patarėjas Tadas

Barauskas. Komisijos nariai: švietimo centro direktorė Elinga Mikulėnienė, švietimo centro

metodininkė Rosita Lasienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Gagiškienė ir rajono

pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Senamiesčio progimnazijos pradinių

klasių mokytoja Olia Samėnienė.

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ vaikai pristatė kelionės Italijoje įspūdžius ir patirtis,

kurias sudėjo į pranešimą „Kartu žengiame į istorijos labirintus“. Tarptautinę projektų patirtį

pristatė ir Obelių gimnazijos mokiniai. Jų pranešimas „Ruduo vaiko akimis“. Kavoliškio

mokyklos-darželio mokiniai pristatė „Sėkmės istoriją su IKT“, o Rokiškio Juozo Tūbelio mokinių

ir Pandėlio pradinės pirmokų pranešimuose IKT nebuvo nė kvapo. Jie pristatė su senove, etno

kultūra susijusius pranešimus: „Buriu, buriu, avyte“ ir „Ką pasakoja seni daiktai?“. Visus

sužavėjo išsamus ir nuotaikingas Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos mokinių

pristatymas „Molinukų istorijos“ , jautrūs Kriaunų pagrindinės mokyklos pradinukų pranešimai

„Jaunieji maltiečiai“, „Matematikos ekspertai“ ir Kamajų Antano Strazdo gimnazijos „Mažieji

knygų bičiuliai“. Net trys pranešimai buvo susiję su tyrinėjimais ir atradimais. Tai: Juozo

Tūbelio progimnazijos pirmokų „Tyrinėju, atrandu, dalinuosi“, Juodupės gimnazijos mokinių

„Jaunųjų tyrinėtojų veikla“ ir svečių dusetiškių „Moksliniai tyrimai. Slėgis“. O Rokiškio

Senamiesčio progimnazijos mokiniai pristatė savo sėkmes dalyvaujant gyvulininkystės

programoje „Augink, rūpinkis, mylėk“. Jų veiklos dar vyks, tad lauksime tęsinio.

Kol visi dalyviai, kartu su Raminta, dainavo „Varliuko dainą“, komisija sprendė, kam skirti

pagrindinį prizą – žurnalo „Naminukas“ prenumeratą pusmečiui. Po taikių diskusijų buvo

nuspręsta apdovanoti Pandėlio pradinės mokyklos pirmokus ir jų mokytoją Renatą Kiburienę už

nuoširdžiai, spalvingai, įdomiai, linksmai pristatytą sėkmės istoriją „Ką pasakoja seni daiktai?“.

Komisijos pirmininkas Tadas Barauskas negailėjo pagyrimų visiems mokiniams, mokytojams,

organizatoriams. Visi dalyviai buvo apdovanoti rėmėjų dovanomis, Rokiškio švietimo centro

padėkomis.

Balandžio 30 d. komisija įvertino respublikinio 1-4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko

konkurso „Tau, Mamyte" dalyvių darbus. Konkurso iniciatorė ir pagrindinė organizatorė -

Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė - Dalia Skeirienė. Jai

talkina Rokiškio švietimo centras, pradinių klasių mokytojų metodinė taryba. Konkursą

remia UAB „ŠVIESA" . Šiais metais konkursui buvo pateiktas 81 kompiuterinis atvirukas.

Dalyviai varžėsi keturiose amžiaus grupėse. Kiekvienoje jų išrinkta po tris nugalėtojus.

Daugiau apie konkursą http://taumamyte.wordpress.com

ŽAIDŽIU TEATRĄ

Balandžio 26 dieną Rokiškio rajono priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai rinkosi į jau

tradicine tapusią šventę „Žaidžiu teatrą“. Šventę organizuoja rajono priešmokyklinio ugdymo

mokytojų metodinė taryba ir Rokiškio švietimo centras Atvykusius dalyvius pasitiko orkestro

dirigentas ir dainų fėja, kurie dovanojo kaspinu papuoštą lazdelę – raktą į dainų šalį.

Pasakų šventė prasidėjo smagiu dalyvių orkestru. Visus nustebino Spalviukės pasirodymas: vaikai

turėjo atpažinti sename pasakų lagamine raktelį iš pasakos ,,Buratinas“, laikrodį iš ,,Pelenės“,

maišelį iš ,,Katinėlio ir gaidelio“, auksinį pinigėlį iš pasakos „Stalelis, avinėlis ir lazda“.

Pažaisti teatrą atvyko vilkas su lape, meškeriotojai su žuvytėmis, pelėdų ir kiškių šeimynos,

pirštukai nykštukai, kaubojai ant žirgų su gitaristėmis šokėjomis, dailininkų komanda. Pasakų

veikėjai kvietė žiūrovus pažaisti, atlikti kiekvienos komandos parengtas užduotis, improvizuoti

daineles. Netrūko šventėje geros nuotaikos: vaikai žaidė, šoko, dainavo. Šventės pabaigoje

Spalviukė pakvietė visus paskraidyti spalvotu parašiutu. Pasakų mylėtojus pradžiugino Rokiškio

švietimo centro įsteigtos dovanos: spalvotos padėkos, knygutės. „Žaisdami“ teatrą, vaikai turėjo

galimybę patenkinti kūrybinės saviraiškos poreikį, tvirtino kūrybinius ir socialumo gebėjimus,

pasitikėjimą ir teigiamą savęs vertinimą. Tikimės, kad iš tokio gražaus būrio vaidybos mylėtojų

išaugs didelis būrys teatro gerbėjų, pastebinčių ir mokančių vertinti grožį, meną.

L./d. ,,Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės

Rimutė Mateikienė, Albina Kasparienė

Baigėsi Rokiškio rajono mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dailyraščio konkursas „Tau, mamyte“. Konkurso iniciatorė ir organizatorė – Juodupės gimnazijos specialioji pedagogė, logopedė Renata Jonaitienė, jai talkino rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinis būrelis ir Rokiškio švietimo centras.

Mokyklose buvo atrinkti ir konkursui pateikti net 38 mokinių dailyraščio darbai. Konkurse dalyvavo mokiniai iš 14 ugdymo įstaigų. Mokinius ruošė 22 mokytojai ar/ir pagalbos mokiniui specialistai.

Ačiū visiems dalyvavusiems!

Balandžio 15 d. baigėsi mėnesį trukusi respublikinė velykinių darbelių paroda-konkursas „Margučiai per Rokiškį ritas“ .

Parodoje dalyvavo pradinukai iš Rokiškio, Biržų, Vilkaviškio, Kauno rajonų.

Žr. darbus: https://goo.gl/photos/Xhosr3k3iKykyUuG8

Komisija išrinko po 6 geriausius darbus 1-2 ir 3-4 klasių grupėse.

Sakome nuoširdų AČIŪ organizatoriams – Rokiškio švietimo centrui, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotojai Jolitai Žaliauskienei ir jos komandai, rėmėjams, dalyviams, jų mokytojams ir komisijai, kuriai buvo labai sunku atrinkti gražiausius iš gražiausių, nes visi margučiai buvo labai gražūs.

2016 m. balandžio 13 d. Rokiškio švietimo centre vyko rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio inicijuota tarpinstitucinė apskrito stalo diskusija „Mus vienija bendras tikslas – vaiko gerovė“, kurią rengė ir moderavo lopšelio-darželio „Varpelis“ socialinės pedagogės Aistė Šiupinytė ir Danguolė Laužadienė. Aptarti aktualijas, pasitarti rūpimais klausimais susirinko rajono mokyklų socialinės pedagogės, miesto bei rajono seniūnijų socialinės darbuotojos. Į jų klausimus išsamiai atsakė Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė Loreta Repšienė, Socialinės rūpybos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė, Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Irena Zabulienė, Visuomenės sveikatos biuro direktorė Agnė Šapokaitė ir visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Laimutė Narbutienė, Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorė Zita Kapušinskienė, Rokiškio r. policijos komisariato atstovės: Jolita Baltrūnienė ir Nina Kavoliūnienė.  Diskusijos metu įžvelgtas dar glaudesnio visų vaiko gerove besirūpinančių institucijų bendradarbiavimo poreikis, todėl nuspręsta tokius susitikimus rengti bent porą kartų per metus, dalintis informacija, prašyti pagalbos vieniems iš kitų ir ją teikti kolegoms. Gauti atsakymai į rūpimus klausimus ir atsakingų specialistų įsipareigojimai pagelbėti pateiktų problemų sprendimuose padės socialiniams pedagogams ir socialiniams darbuotojams teikti dar efektyvesnę pagalbą kiekvienam vaikui.

Balandžio 13 d. Rokiškio kūno kultūros ir sporto centro salėje vyko Rokiškio rajono pradinių 

klasių mokinių sveikatiada  „Šoku ir sportuoju“.  Sveikatiados dalyvius sveikino mokytoja Olia 

Samėnienė, kuri yra šios šventės pradininkė. Jos iniciatyva renginys iš mokyklinio išaugo į 

rajoninį.  Šiais metais šventę organizavo rajono pradinių klasių mokytojų metodinė taryba ir 

Rokiškio švietimo centras.  Naujiena – prie sportinių estafečių prisijungė  šokėjai. Atsakingos už 

renginį mokytojos – Danutė Tymukienė, Nijolė Fijalkauskienė ir Inga Repšienė – parengė 

linksmas estafetes, kurioms šauniai vadovavo mokytojas Remigijus Beconis.  Renginio rėmėjai – 

Rokiškio švietimo centras, Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras, Rokiškio Sveikatos biuras, 

UAB „Zirzilė“.

Sveikatiadoje dalyvavo devynios sportininkų komandos: Juozo Tūbelio progimnazijos, 

Senamiesčio progimnazijos ir Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriaus, Pandėlio pradinės 

mokyklos, Kavoliškio mokyklos – darželio, Kriaunų  ir Panemunėlio pagrindinių mokyklų bei 

Juodupės ir Kamajų Antano Strazdo gimnazijų pradinukų komandos.

Nuotaikingus šokius šoko Kriaunų ir Panemunėlio pagrindinių mokyklų, Kamajų Antano Strazdo 

gimnazijos, Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus, 

Juozo Tūbelio progimnazijos, Pandėlio pradinės mokyklos ir Juodupės gimnazijos mokiniai.

Vaikai buvo apdovanoti Rokiškio švietimo centro padėkomis, rėmėjų dovanėlėmis, o 

pereinamąjį prizą-sveikiausios komandos titulą, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos sportininkai 

perdavė šių metų sveikiausiai ir sportiškiausiai komandai – Juodupės gimnazijos 1-4 klasių 

mokiniams, kurie iškovojo daugiausiai sveikatos  riešutėlių. Sveikiname juos!

2016 m. balandžio 7 d. Pakruojo „Žemynos“ pagrindinėje mokykloje vyko XXII-oji Panevėžio krašto 5-9 klasių jaunųjų matematikų olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo po 20 mokinių iš Rokiškio, Kupiškio, Biržų, Pasvalio, Pakruojo, Panevėžio rajonų ir Panevėžio miesto. Kiekvieno rajono garbę gynė geriausi matematikai. Susirinkusiuosius pasveikino Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis, rajono meras Saulius Gegieckas, Pakruojo savivaldybės administracijos direktorė Erika Kižienė, Švietimo skyriaus vedėja Irena Mažulienė, mokyklos direktorius Darius Ramonas. Po olimpiados atidarymo mokiniai išsiskirstė į klases rimtam darbui. Kol mokiniai sprendė olimpiados užduotis, juos atlydėję mokytojai buvo pakviesti į Pakruojo dvaro sodybą, kur turėjo garbės susipažinti net su pačiu baronu. Pasivaikščioję ir apžiūrėję dvaro sodybą mokytojai grįžo į mokyklą, kur ir jų jau laukė rimtas darbas – olimpiados dalyvių darbų taisymas. Kol mokytojai taisė darbus 5-6 klasių mokiniai aplankė Pakruojo dvaro sodybą, kur susipažino su istorija, o 7-9 klasių mokiniai  lankėsi AB „Dolomitas“, kur sužinojo apie jo išgavimą, perdirbimą, naudojimą. Mokytojai ilgai netruko ištaisyti darbus, susumuoti ir paskelbti rezultatus. Pagal rezultatus mokiniai pelnė: „IŠMINČIAUS“, „I VICEIŠMINČIAUS“, „II VICEIŠMINČIAUS“ vardus ir diplomus atskirai miesto ir kaimo mokyklų grupėse. Sveikiname mūsų rajono nugalėtojus:

Kazimierą Pčioliną, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 5 kl. mokinį, pelniusį „II VICEIŠMINČIAUS“ vardą;

Roką Dovydėną, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 6 kl. mokinį, pelniusį „I VICEIŠMINČIAUS“ vardą;

Emiliją Trumpaitę, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos 7 kl. mokinę, pelniusią  „IŠMINČIAUS“ vardą;

Modestą Seibutį, Rokiškio r. Obelių gimnazijos 8 kl. mokinį, pelniusį „IŠMINČIAUS“ vardą;

Bernardą Jencių, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos 8 kl. mokinį, pelniusį „I VICEIŠMINČIAUS“ vardą;

Sandrą Macijauskaitę, Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos 1g kl. mokinę, pelniusią „II VICEIŠMINČIAUS“ vardą;

Gabrielių Baltrūną, Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos 1g kl. mokinį, pelniusį „II VICEIŠMINČIAUS“ vardą.

Be šių apdovanojimų rajono mokiniai parvežė dar du komandinius diplomus:

Rokiškio miesto komanda miesto mokyklų grupėje iškovojo II-ąją vietą;

Rokiškio rajono komanda kaimo mokyklų grupėje iškovojo II-ąją vietą.

Balandžio 7 d. Rokiškio rajono savivaldybės viešosios Juozo Keliuočio bibliotekos Vaikų ir

jaunimo literatūros skyriuje vyko Rokiškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

renginys „Mažieji Talentai“. Šiais metais renginys skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai 

paminėti. Į biblioteką sugužėjo net 48 dalyviai iš Rokiškio lopšelio – darželio „Pumpurėlis“, 

lopšelio – darželio „Nykštukas“, mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“, Kavoliškio mokyklos – 

darželio, Obelių ir Juodupės lopšelių – darželių. Jauniausiai dalyvei – Kavoliškio mokyklos 

darželio auklėtinei – 3 metai. Šventę vedė Vaikų ir jaunimo skriaus bibliotekininkės Nadiežda 

Ivanova ir Valda Bugailiškienė (Pepė ir Karlsonas). Mažieji talentai buvo apdovanoti Rokiškio 

rajono savivaldybės švietimo centro padėkomis, Karlsonas dalino saldainius, gražių žodžių ir 

pagyrų negailėjo rajono ikimokyklinio ugdymo  pedagogų metodinės tarybos narė, lopšelio – 

darželio „Pumpurėlis“ direktoriaus pavaduotoja Raminta Mažeikienė. Visi dalyviai pasižadėjo 

būti gerais skaitytojais (kai tik išmoks skaityti).

Nuo kovo 30 d. Rokiškio švietimo centre yra eksponuojamos dvi parodos Pirmoji -  Radviliškio 

rajono Sidabravo  gimnazijos mokytojos Dianos Masiliūnienės karpinių paroda. 

Kita paroda -  mokytojų, dalyvavusių  seminare „Rokiškio jaunimo centro dailės edukacinės 

programos – reali pagalba pradinių klasių mokytojui“,  keramikos darbų paroda. Seminaro 

idėjos autorius ir vadovas – Arūnas Augutis, VšĮ Rokiškio jaunimo centro neformaliojo dailės 

ugdymo mokytojas ekspertas, pakvietė dalyves į parodos atidarymą ir renginio apibendrinimą. 

Seminaro dalyvės negailėjo pagyrimų vykusiai programai, jos vadovui, džiaugėsi įgyta patirtimi, 

o Arūnas Augutis gyrė pagamintus darbus, bei apibūdino tokių užsiėmimų naudą mokytojams ir 

jų mokiniams.

Nuo kovo 16 iki kovo 30 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios  bibliotekos

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vyko Rokiškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Antras daiktų gyvenimas“. Visi eksponatai buvo 

pagaminti iš antrinių žaliavų. 

Parodoje dalyvavo Rokiškio mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“ auklėtiniai, Rokiškio lopšelių – 

darželių „Varpelis“ ir „Pumpurėlis“ auklėtiniai, Juodupės, Obelių, Kamajų Antano Strazdo 

gimnazijos Kamajų ikimokyklinio skyriaus auklėtiniai, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 

Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus bei Kavoliškio mokyklos – darželio 

auklėtiniai. 

Parodos koordinatorė, vyr. bibliotekininkė Nadiežda Ivanova,  atsakingos už renginio 

organizavimą pedagogės,  Jovita Šukienė, Kristina Gasiūnienė ir Albina Kasparienė džiaugėsi, 

kad darbeliai labai estetiški, prasmingai panaudotos medžiagos, iš kurių jie pagaminti. Vaikai 

mokėsi rūšiuoti, suprasti rūšiavimo svarbą, kiekvieno žmogaus atsakomybę už mūsų Planetos 

ateitį. 

Visi parodos dalyviai buvo apdovanoti Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėkomis.

 

SVEIKINAME! 

Kovo 17-19 dienomis Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje vyko Lietuvos Jaunųjų filologų 

konkursas. Į konkursą buvo pakviestos dvi Rokiškio rajono mokinės: Uršulė Tarvydytė, Rokiškio 

Juozo Tūbelio progimnazijos 7 klasės mokinė ir Neda Letukytė, Rokiškio Juozo Tumo – 

Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų abiturientė. 

Uršulė Tarvydytė buvo jauniausia konkurso dalyvė, bet tai nesutrukdė jai iškovoti antrąją vietą. 

Šauniu Uršulės pasiekimu džiaugėsi  ją konsultavusi ir į konkursą lydėjusi Rokiškio Juozo Tūbelio 

progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Birutė Vėtienė.

Kovo 10 d. vyko Rokiškio rajono pradinių klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Eilės

vaikystei ir Lietuvai“.  Šiais metais konkursas jubiliejinis – dešimtasis. Konkurso sumanytoja, 

iniciatorė – Rokiškio mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“  pradinių klasių mokytoja Ilona 

Matiekuvienė.  Jai padeda rajono pradinių klasių mokytojų metodinė taryba, Rokiškio švietimo 

centras ir mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenė.

Į jubiliejinį konkursą atvyko 30 rajono pradinukų.  Mažuosius pasveikino mokyklos – darželio 

„Ąžuoliukas“ direktorė Romualda Cegelskienė, Rokiškio švietimo centro metodininkė Rosita 

Lasienė, mokytoja Ilona Matiekuvienė. Visus pakiliaii nuteikė „Ąžuoliuko“ priešmokyklinukų  

muzikinis sveikinimas.

Kol komisija rinko geriausius skaitovus,  dalyviams ir juos atlydėjusiems mokytojams  buvo 

pristatyta edukacinė programa ,„Mažieji  Volfgango stebuklai   vaikams“. Ją paruošė mokyklos 

– darželio „Ąžuoliukas“ mokytojos Aurelija Karpovienė ir Rima Vanagienė. Meninę programą 

atliko „Ąžuoliuko“ priešmokyklinukai.

Komisijos pirmininkė, Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio 

bibliotekos vedėja Reda Kiselytė pasidžiaugė, kad vaikai puikiai deklamavo,  šauniai elgėsi 

scenoje.  Už prasmingus, vaikų amžių atitinkančius eilėraščius, pagyrimų susilaukė ir mokytojai, 

kurie padėjo skaitovams pasiruošti konkursui. 

1-2 klasių grupėje geriausiais skaitovais pripažinti:

Ugnė Tubelytė, Pandėlio pradinės mokyklos 1 klasės mokinė. Ugnė pelnė ir žiūrovų simpatijų 

prizą.

Gustas Pranskūnas, Pandėlio pradinės mokyklos  2 klasės mokinys;

Augustinas Karpovas, Rokiškio mokyklos –darželio „Ąžuoliukas“ 1 klasės mokinys;

Emilija Jaraitė, Rokiškio mokyklos –darželio „Ąžuoliukas“ 2 klasės mokinė.

3-4 klasių grupėje geriausiais skaitovais pripažinti:

Tautvilė Jasiulevičiūtė, Rokiškio mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“ 4 klasės mokinė;

Titas Gabriūnas, Pandėlio pradinės mokyklos  4b klasės mokinys;

Nojus Juchna, Juodupės gimnazijos 4 klasės mokinys;

Orinta Navikaitė, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 3 klasės mokinė;

Šarūnas Baltrūnas, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos  3 klasės mokinys.  Šarūnas pelnė 

žiūrovų simpatijų prizą.

Renginio kulminacija – jubiliejinis šakotis ir, žinoma, fejerverkai.

Kovo 9 d. vyko jau  III-oji Rokiškio rajono 5 klasių mokinių istorijos viktorina – konkursas „Aš myliu Lietuvą“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Šiais metais viktorina – konkursas vyko Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje,  kur varžėsi penktokų komandos iš 7 rajono mokyklų: Juozo Tūbelio progimnazijos, Senamiesčio progimnazijos, Pandėlio gimnazijos, Juodupės gimnazijos, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos, Obelių gimnazijos bei Panemunėlio pagrindinės mokyklos.  Mokyklų komandos turėjo įveikti 5 užduotis: atlikti testą, užbaigti sakinius, atpažinti ir įvardinti įžymias Lietuvos asmenybes, įvardinti senovės lietuvių naudotus rakandus ir jų paskirtį, bei įveikti vaizdinę užduotį „Pažinkite savo kraštą“.  Šiais metais sėkmė ir vėl nusišypsojo Juozo Tūbelio progimnazijos penktokams, iškovojusiems pirmąją vietą, pereinamąjį prizą bei teisę kitais metais dar kartą rengti viktoriną – konkursą savo mokykloje. Sveikiname laimėtojus ir visus dalyvavusiuosius.

Sveikiname!

Kovo 3-4 dienomis Palangoje vyko respublikinė lietuvių kalbos olimpiada. Olimpiadoje puikiai 

pasirodė Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio IV g klasės 

mokinė Neda Letukytė.  11-12 klasių grupėje Neda užėmė II-ąją vietą. Nedos mokytoja 

Raimonda Povilavičiūtė. 

Kovo 5 d. Radviliškyje vyko regioninis meninio skaitymo konkursas. Rokiškio rajonui atstovavę 

dalyviai pasiekė puikių rezultatų.

Pandėlio gimnazijos 6 klasės mokinių meninė kompozicija „Kuosa Kro“ užėmė III –iąją vietą. 

Mokinius paruošė mokytoja Vilma Bičiūnaitė.

5-8 klasių grupėje Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos septintokas Stanislovas Naikauskas 

užėmė II –ąją vietą. Stanislovo mokytoja Virginija Krasauskienė.

9-12 klasių grupėje Viktorija Bielova, Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų 

padalinio III g klasės mokinė, užėmė III –iąją vietą. Viktorijos mokytoja Irena Bielova.

SVEIKINAME!

 Respublikiniame 4  klasių mokinių lietuvių kalbos konkurse  „Rašau diktantą 2016“, kuris vyko 

2016 m. vasario 24 d. Jonavos pradinėje mokykloje,  antrąsias vietas laimėjo:

Patricija Peciukonytė, Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“  4 klasės mokinė, mokytoja 

Edita Lapienienė.

Eivilė Spundzevičiūtė, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 4 klasės mokinė, mokytoja Rasa 

Kvedarienė.

Vasario 24 d. vyko  Rokiškio rajono mokinių dailės olimpiada. Šiais metais olimpiada buvo organizuota Rokiškio krašto muziejuje. Į olimpiadą atvyko  Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio, Senųjų rūmų padalinio, Obelių ir Pandėlio gimnazijų mokiniai. Į olimpiadą mokiniai atsivežė namų darbą. Be namų darbo buvo vertinamas olimpiados metu atliktas darbas. Šių metų dailės olimpiados tema – „Mano namai“. Visi darbai buvo puikūs, verti pagyrimų, tačiau komisijai teko atrinkti vieną, kuris atstovaus Rokiškio rajonui respublikinėje olimpiadoje. Šiais metais nugalėtoja tapo Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio I g klasės mokinė Emilija Klemkaitė. Jos mokytoja Daiva Baltakytė. Antroji  vieta atiteko Erminui Mikšiui – Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio I g klasės mokiniui. Jo mokytojas Linas Augulis. Trečioji vieta skirta Obelių gimnazijos 8b klasės mokinei Rugilei Kniazytei. Ją piešti moko Jolanta Kareniauskienė.

Sveikiname nugalėtojus. Dėkojame visiems dalyviams ir jų mokytojams. Emilijai linkime didžiausios sėkmės respublikinėje olimpiadoje. 

2016 m. vasario 25 d. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinyje vyko šio padalinio ir Rokiškio švietimo centro organizuota Karjeros ugdymo diena, kurioje dalyvavo gausus būrys rajono mokyklų 9-12 klasių mokinių.

Karjeros ugdymo dieną pradėjo Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinė Viktorija Krivickaitė, kurios atliktos dainos sulaukė gausių aplodismentų. Renginyje sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Gediminas Matiekus, Rokiškio r. savivaldybės meras Antanas Vagonis, Rokiškio r. savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Vilimas. Meras linkėjo mokiniams būti smalsiems, nebijoti klysti, mokymo įstaigų atstovams - jausti atsakomybę už mūsų vaikų ateitį siūlant programas.

Savo mokymo įstaigas pristatė: Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas, Kauno technologijos universiteto Panevėžio fakultetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Panevėžio kolegija, Utenos kolegija, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija,  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla. Jų atstovai supažindino su studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka, konsultavo individualiai. Besidomintys visą informaciją galėjo gauti iš pirmų lūpų – apie studijas pasakojo ne tik dėstytojai, bet ir studentai. Besidomintiems studijomis užsienyje konsultacijas teikė įmonės Kalba.lt atstovas.

Renginyje taip pat dalyvavo buvę gimnazijos mokiniai, dabar žinomi rajono verslininkai. Jie bendravo su  gimnazijos I-II g klasių mokiniais – kalbėjo apie sėkmingo verslo paslaptis, apie galimybes kurti verslą Rokiškyje.

Vasario 18 d. įvyko Rokiškio rajono mokinių technologijų olimpiada. Šių metų tema „Ką sudėčiau krašto knygon...“  Šiais metais olimpiadoje dalyvavo tik keturių rajono ugdymo įstaigų mokiniai. Konstrukcinių medžiagų grupėje dalyvavo Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio ir Senamiesčio progimnazijos mokiniai, kuriems olimpiadai ruoštis padėjo mokytojas Linas Augulis. Mitybos grupėje dalyvavo Pandėlio gimnazijos ir Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“  padalinio mokinės.  Olimpiadai mokines ruošė mokytojos Vaiva Kubilienė ir Loreta Rimšienė.

Po ilgų diskusijų komisija išrinko nugalėtojus:

Eil. Nr.

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Surinkti balai

Užimta vieta

Kūrybinės veiklos grupė

Ugdymo įstaiga

Mokytojo vardas pavardė

 

8-9-10 klasių grupė

1

Salvijus Pipinys

I gb

94

I

Konstrukcinės medžiagos

Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija Senieji rūmai

Linas Augulis

2

Henrikas Grigas

8b

92

II

Konstrukcinės medžiagos

Rokiškio Senamiesčio progimnazija

Linas Augulis

3

Ignas Tijūšas

I gb

88

III

Konstrukcinės medžiagos

Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija Senieji rūmai

Linas Augulis

Vos vienu tašku nuo III vietos laimėtojo atsiliko Edgaras Rimas, kuris 2015 metais tapo olimpiados nugalėtoju.

Nors Monikos Alasevičiūtės, Pandėlio gimnazijos mokinės ir Simonos Žukauskaitės, Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio mokinės pagaminti patiekalai tirpo burnoje, jos surinko mažiau balų nei medžio meistrai ir prizinių vietų nelaimėjo, tačiau visi dalyviai džiaugėsi įdomia ir naudinga patirtimi. Visi olimpiados dalyviai bus apdovanoti Rokiškio švietimo centro padėkomis, o Salvijus Pipinys šiais metais atstovaus rajonui respublikinėje olimpiadoje.

 

 

Prieš dvi dienas simboliniu „metų takeliu“ žygiavo rajono  ugdymo įstaigų 5-6 metų amžiaus

vaikai, o vasario 12 d. į viktoriną – žaidimą „Kelionė metų takeliu“ susirinko miesto darželių 

auklėtiniai.

Renginys vyko lopšelyje – darželyje „Pumpurėlis“. Atvyko penkios komandos: Rokiškio lopšelio 

– darželio „Pumpurėlis“  „Boružiukai“ ir „Smalsučiai“, Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ 

„Saulės zuikučiai“ ir „Pelėdžiukai“ bei mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“ „Žiniukai“.

Vaikai atliko įvairias užduotis: mėtė sniego gniūžtes, imitavo įvairiais metų laikais vykstančius 

gamtos reiškinius, paukščių balsus, dėliojo dėliones. Pabaigai visi iškilmingai „iššovė“ muilo 

burbulų fejerverką.

Mažuosius sveikino organizatoriai: Rokiškio švietimo centro atstovė Rosita Lasienė įteikė 

padėkas ir atminimo dovanėles, šeimininkės, „Pumpurėlio“ auklėtojos, vaišino arbata, 

obuoliais, sausainiais.  Viena iš organizatorių, lopšelio – darželio „Varpelis“ auklėtoja Rimutė 

Mateikienė, vaišino saldainiais, kuriuos leido traukti patiems vaikams. O ir saldainiai buvo 

nepaprasti: kiekvienas atspindėjo metų laiką. Gavęs saldainį, vaikas turėjo pasakyti, kokį metų 

laiką šis simbolizuoja. Atspėjo visi, tad galėjo ragauti saldainius pelnytai. Visi džiaugėsi puikia 

švente.

Vasario 10 d. Kavoliškio mokykloje-darželyje vyko Rokiškio rajono 5-6 metų amžiaus vaikų 

viktorina-žaidimas „Kelionė metų takeliu“. Susirinko penkios komandos: Jūžintų Juozo Otto 

Širvydo pagrindinės mokyklos, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Kamajų ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus, Juodupės lopšelio-darželio, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus bei Kavoliškio mokyklos-darželio. Vaikus kelionėje 

lydėjo Besmegenis, Velykų bobutė, Pepė ir Lapė, kurios ne tik pristatė metų laikus, bet pakvietė 

vaikus pažaisti, linksmai parungtyniauti, paimprovizuoti, kartu pakartoti metų laikų požymius. 

Keliaudami po metų laikus, vaikai rideno margutį, piešė metų laikų simbolius, margino 

drugelius, „sodino ir rovė“ grybus, savo žinias pasitikrino atlikdami kompiuterines užduotis. 

Smagiausia vaikams buvo dalyvauti „Sniego mūšyje“, apauti kėdes kojinėmis, atsakyti į 

užduotus klausimus. Vaikai smagiai rungtyniavo komandomis, grupėmis bei atliko individualias 

užduotis. Šventės pabaigoje Kavoliškio mokyklos-darželio direktorė Skirmantė Krasauskaitė 

įteikė vaikams medalius, saldžias dovanėles bei Rokiškio švietimo centro padėkas.

Vasario 10 d. į Rokiškio Juozo Tūbelio progimnaziją susirinko  2-4 klasių mokiniai iš viso rajono.

Vyko 2-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada.

2-3 klasių mokinių lietuvių kalbos viktorinoje „Žaidžiu žodžiu“ dalyvavo dešimt komandų: 

Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos „Jūžintukai“, Obelių gimnazijos ƒ„Abaliukai“, 

Pandėlio pradinės mokyklos „Pelėdžiukai“, taip pat  „Pelėdžiukai“ iš Kavoliškio mokyklos – 

darželio, Juozo Tūbelio progimnazijos „Pramaniūgai“, Senamiesčio progimnazijos 

„Senamiesčiukai“, mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“ „Giliukai“, Kamajų Antano Strazdo 

gimnazijos „Strazdukai“, Panemunėlio pagrindinės mokyklos „Tauškučiai“, Juodupės gimnazijos 

„Išminčiai“. Mokiniai paruošė prisistatymus, narpliojo kryžiažodžius, minė mįsles, rungėsi 

kapitonų rungtyje, kūrė eiles, bendravo... Už teisingus, išmintingus, kūrybiškus atsakymus rinko 

taškus – saldainius.  Viktorinoje dalyvavusios komandos buvo įvertintos nominacijomis: už 

bendradarbiavimą,  už puikiai atliktą „Mažųjų knygseklių“ užduotį, už taisyklingą lietuvių kalbos 

vartojimą, už nuotaikingą pristatymą, už originalumą, už susiklausymą ir greitus atsakymus, už 

komandinį darbą, už savo gimtosios tarmės puoselėjimą.

Raštingiausi rajono ketvirtokai rašė diktantą. Jų net dvidešimt vienas. Raštingiausiais išrinkti 

septyni: Kamilė Gerasimovaitė ir Ieva Guobužaitė iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos, 

Radvilė Kurklietytė iš Obelių gimnazijos, Saulė Kazlauskaitė iš Juodupės gimnazijos, Patricija 

Peciukonytė ir Deimantė Savickaitė iš Rokiškio  mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“ ir  Eivilė 

Spundzevičiūtė iš Rokiškio Senamiesčio progimnazijos.

Š.m. vasario 9 d. vyko Rokiškio rajono  verslo ir švietimo bendruomenės atstovų susitikimas-diskusija „Ugdymas karjerai ir profesijos pasirinkimas: patirtys, problemos, galimybės“. 

Renginyje dalyvavo: Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, Rokiškio rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis bei mero patarėjas Tadas Barauskas,  UAB „Daivida“ verslo vystymo direktorius Justinas Kanopa, UAB „Rėkyva“ generalinis direktorius Irmantas Chrimlis, DNB banko Rokiškio skyriaus vadovė Giedrė Kuriakinienė, Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus vadovas Virginijus Strazdas, UAB „Sanomis“ direktorius Simonas Tuska, Rokiškio bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, ugdymo karjerai specialistai ir mokiniai, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos, Švietimo skyriaus, švietimo centro atstovai.

Renginyje buvo diskutuojama apie ugdymo karjerai situaciją mokyklose, ugdymo turinio aktualizavimą, profesinio konsultavimo veiksmingumą,  mokinių verslumo kompetencijos ugdymą. Verslininkai su mokiniais pasidalino savo sėkmės istorijomis, kalbėjo apie tai kaip sekėsi pradėti ir vystyti verslą, siekti karjeros, kokie iššūkiai laukia jaunosios kartos baigus mokyklą ir pan.. Kūrybiškumas ir verslumas - pagrindinės savybės, būtinos sėkmingai jauno žmogaus integracijai į šiuolaikinę darbo rinką – tai pabrėžė dauguma renginyje dalyvavusių svečių. Buvo diskutuojama, kaip turėtų keistis švietimo sistema, kad išugdytų sąmoningą, motyvuotą ir kūrybišką jauną žmogų.  Renginio organizatorių ir dalyvių nuomone, panašios diskusijos turėtų tapti tradicinėmis ir vykti visose mokyklose.

Sausio 28 d. į Rokiškio Senamiesčio progimnaziją jau septintą kartą rinkosi rajono pradinukai. 

Čia vyko  į Mažųjų gamtininkų olimpiada. Iš viso dalyvavo 32 mažieji gamtininkai. Pagal 

nuostatus, kiekvienoje amžiaus grupėje renkami du geriausi gamtininkai. 

II klasių grupėje nugalėjo Mantas Čeponis iš Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ir Lukrecija 

Kalvelytė iš mokyklos - darželio „Ąžuoliukas".

III klasių grupėje geriausiais gamtininkais pripažinti Kipras Braukyla iš Kamajų Antano Strazdo 

gimnazijos ir Kamilė Čiūraitė iš mokyklos - darželio „Ąžuoliukas".

IV klasių grupėje nugalėjo Gabrielė Šukytė iš mokyklos - darželio „Ąžuoliukas" ir Ūla 

Ševekovaitė iš Rokiškio Senamiesčio progimnazijos.

Olimpiados sumanytoja ir pagrindinė organizatorė – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 

mokytoja, rajono pradinių klasių metodinio būrelio pirmininkė Olia Samėnienė. Jai talkina 

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytoja Nijolė Fijalkauskienė ir Rokiškio mokyklos – 

darželio „Ąžuoliukas“ mokytoja Ilona Matiekuvienė, Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje 

sudaromos puikios sąlygos olimpiados vyksmui. 

Mažųjų gamtos mylėtojų pasveikinti atvyko miškininkas Julius Adamonis, AB „Rokiškio 

Komunalininkas“ atstovai,   visiems dalyviams buvo įteiktos Rokiškio rajono savivaldybės 

švietimo centro  padėkos.

Sausio 14 d. Obelių gimnazijoje vyko tarptautinės parodos – konkurso „Kalėdinis atvirukas“  uždarymas. Parodos – konkurso organizatoriai – Rokiškio rajono Obelių gimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinė grupė ir Rokiškio švietimo centras. Parodos koordinatorė Obelių gimnazijos pradinių klasių mokytoja Ina Bieliūnienė informavo, kad parodoje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos mokiniai. Iš viso parodoje buvo eksponuojami 172 darbai. Komisija, kuriai pirmininkavo  Obelių gimnazijos neformaliojo ugdymo skyriaus dailės studijos mokytoja Sigita Klemkaitė, nariai – Obelių vaikų globos namų neformaliojo ugdymo mokytojas, vizualinio būrelio vadovas Rimvydas Pupelis ir Obelių gimnazijos dailės mokytoja Jolanta Kareniauskienė, kiekvienoje amžiaus grupėje išrinko nugalėtojus:

1 klasė

I vieta- Mindaugas Žukas, Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykla, mokytoja Edita Vysockienė

II vieta-Meida Bisikirskaitė, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, mokytoja Nijolė Fijalkauskienė

III vieta-Toma Misevičiūtė, Kriaunų pagrindinė  mokykla, mokytoja Virginija Prascienienė

2 klasė

I vieta- Eglė Pakašiūtė, Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykla, mokytoja Vilija Valungevičiūtė

II vieta-Anita Bleive, Ilūkstes Sadraudzibas vidusskola, mokytoja Ineta Galvane

III vieta-Nojus Nausėda, Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, mokytoja Danutė Klausienė

3 klasė

I vieta- Liepa Karlonaitė, Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykla, mokytoja Laima Lukoševičienė

II vieta-Urtė Adomavičiūtė, Šilutės Rajono Švėkšnos ,,Saulės“ gimnazija, Mokytoja Nijolė Kairienė

III vieta- Timurs Toloks, Ilūkstes Sadraudzibas vidusskola, mokytoja Liga Kūlina

4 klasė

I vieta- Brigita Budreckaitė, Joniškio M.Slančiausko progimnazija, mokytoja Janina Landzbergienė

II vieta-Rokas Razokas, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, mokytoja Audronė Žukova

III vieta- Jūlija Sidorova, Subates pamatskola, mokytoja Aija Lošaka

5-10 klasės

I vieta- Aida Raižytė, Rokiškio r. Obelių gimnazija, Mokytoja Jolanta Kareniauskienė

II vieta-Oskars Rutkovskis, Subates pamatskola, mokytoja Aiga Subatina

III vieta- Justinas Balsys, Panemunėlio pagrindinė mokykla, mokytoja Jolanta Kareniauskienė

 

 

 

Sausio 8 d. Rokiškio krašto muziejuje vyko tradicinės kalėdinės respublikinės mokinių ir 

mokytojų kūrybinių darbų parodos – konkurso „Kalėdinis žaisliukas lietuviškai eglutei“ 

uždarymas.  Parodoje buvo eksponuojami  149 darbai. Dalyvavo 8 rajono ugdymo įstaigos ir 23 

ugdymo įstaigos iš Alytaus, Biržų, Kauno, Kaišiadorių, Kretingos, Joniškio, Pasvalio, Radviliškio, 

Tauragės rajonų. Darbus vertino komisija ir žiūrovai. Smagu, kad ir komisijos, ir žiūrovų 

nuomonės daugeliu atvejų sutapo. Komisijos pirmininkas, Rokiškio Suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro dailės mokytojas Vytautas Daščioras, apžvelgė pagrindinius vertinimo 

kriterijus, pasidžiaugė, kad darbeliai estetiški, paruošti eksponavimui ir pasiguodė, kad 

nelengva buvo išrinkti nugalėtojus. 

Žiūrovų išrinktus dalyvius apdovanojo Rokiškio krašto muziejus, A, B ir C grupių nugalėtojams 

prizus įsteigė Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras, visi parodos dalyviai gavo padėkas 

uždalyvavimą. Puikią nuotaiką uždarymo šventėje visiems dovanojo Rokiškio Juozo Tūbelio 

progimnazijos trečiaklasiai ir jų mokytoja Janina Jankienė. Gaila, kad spūstelėjęs šaltukas, 

sujaukė daugelio dalyvių planus atvykti į parodos uždarymą, todėl padėkos juos pasieks paštu.

Dalyvių, muziejininkų ir organizatorių pageidavimu, paroda vyks ir kitais metais.

Kalėdinis žaisliukas lietuviškai eglutei. NUGALĖTOJAI
Kalėdinis žaisliukaslietuviškai eglutei.
Adobe Acrobat Document 432.5 KB

Sausio 6 d. rajono pradinių klasių mokytojos rinkosi į Obelių gimnaziją. Šios gimnazijos vadovai 

ir pradinių klasių mokytojos pakvietė į metodinę dieną  „Geroji pradinio ugdymo patirtis Obelių  

gimnazijoje“. Gimnazijos direktorius Jonas Bulovas trumpai pristatė gimnaziją, pavaduotoja 

ugdymui Gita Klosovienė apžvelgė vykdytą projektą „Čia Lietuva. Čia mano namai. Obeliai“, o 

mokytoja ekspertė Dalia Skeirienė pristatė aktyviuosius mokymosi metodus naudojant 

ActivInspire programą. Mokytoja Ina Bieliūnienė supažindino su projektais – nuo klasės iki 

tarptautinių. Apie projektą  „Aš saugus, kai saugau kitus!” plačiau papasakojo projekto 

partnerė – Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono policijos komisariato bendruomenės 

pareigūnė Enrika Pavilonienė. Patirtimi apie standartizuotų testų rezultatų panaudojimą 

pasidalino mokytoja Milda Petrauskienė.  Apibendrinant renginį vyko dalykiškos, aktyvios 

diskusijos. 

Gerosios Obelių gimnazijos pradinukių praktikos pavyzdžiai puikiai nuteikė rajono pradinių 

klasių mokytojus naujiems darbams Naujaisiais metais.

Rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Olia Samėnienė priminė, kad 

rajono metodinio būrelio strategijoje – rengti tokias metodines dienas visose rajono 

mokyklose.

Gruodžio 9 d. Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje vyko rajono 3 klasių mokinių Kalėdinis 

kvadrato turnyras. Pasivaržyti atvyko Rokiškio Juozo Tūbelio ir Senamiesčio  progimnazijų, 

Obelių ir Juodupės gimnazijų bei Kriaunų pagrindinės mokyklos komandos. Pirmosios vietos 

medaliais jau antrus metus iš eilės buvo apdovanoti Senamiesčio progimnazijos mokiniai, 

antroji vieta atiteko Juodupės gimnazijos pradinukams, trečioje vietoje liko Juozo Tūbelio 

progimnazijos mokiniai. Komandos buvo apdovanotos padėkomis ir saldžiais prizais, rėmėjų 

dovanomis. O svarbiausiu renginio akcentu, žinoma, tapo Kalėdų senelio apsilankymas, jo 

nuoširdūs palinkėjimai mokiniams.

Turnyro sumanytojos ir pagrindinės organizatorės – Juodupės gimnazijos pradinių klasių 

mokytoja Regina Barauskienė ir Senamiesčio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Rita 

Karbauskienė. Ačiū mokytojoms.

Š. m. lapkričio 21-29 d. Europos Sąjungoje vyko Atliekų mažinimo savaitės Europoje renginiai, kurių metu buvo teikiama informacija visuomenei, kaip keičiant įpročius galima taupyti išteklius ir mažinti susidarančių atliekų kiekį.

                             Lietuva šiais metais prie Atliekų mažinimo savaitės Europoje renginių prisidėjo pirmą kartą.

                             Mūsų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniai taip pat buvo pakviesti prisidėti prie renginių, dalyvaujant kūrybinėse dirbtuvėse „Kalėdinių žaislų gamyba iš atliekų“.

                             Prie akcijos prisijungė Pandėlio, Juodupės, Obelių gimnazijų, Jūžintų Juozo Otto Širvydo, Panemunėlio pagrindinių mokyklų 5-12 klasių mokiniai, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos pradinukai, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus darželinukai, Obelių lopšelio – darželio vaikai. Labai džiaugiamės, kad prie akcijos prisidėjo ikimokyklinukai ir pradinukai.

                             Rokiškio švietimo centre buvo surengta paroda „Kalėdinių žaislų gamyba iš atliekų“. Kartu su žaislais buvo pristatyti aprašymai apie technologinius procesus ir medžiagas, iš kurių jie buvo gaminti.

                             Dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie atliekų mažinimo Europoje. 

ERASMUS KA2 projekto partnerių pirmasis darbinis susitikimas Rokiškyje

Rokiškyje vyko pirmasis visų partnerių darbinis susitikimas, aptartas projekto biudžetas, veiklos, pasiskirstyta darbais bei konkrečiais įsipareigojimais. Projekto partneriai Lietuvoje : Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio  rajono savivaldybės švietimo centras ir Kamajų Antano Strazdo gimnazija. 

Vizito metu partnerinių organizacijų atstovai susitarė dėl projekto logotipo, simbolikos, viešinimo bei intelektinio produkto - verslumo ugdymo metodikos, kurią kurs Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ir Provadijos Ivan Vazov mokyklų mokytojai, parengė 2016 m. kovo mėn. Rokiškyje vyksiančio Lietuvos ir Bulgarijos mokytojų bendradarbiavimo programą.

Svečiai taip pat susitiko su Rokiškio "Rotary" klubo atstovais, lankėsi Anykščių regioniniame parke ir parodoje "Mokykla 2015".

 

 

 

 

Spalio 21 d. Rokiškio krašto muziejuje jau trečią kartą organizuota rajono technologijų mokytojų ir mokinių metodinė diena „Amatų sodas“.  Į „Amatų sodą“ susirinko rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų mokytojai, mokiniai, muziejininkai. Dalyvių pasveikinti atvyko Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis ir Rokiškio švietimo centro direktorė Elinga Mikulėnienė, Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė. Rajono technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Jolanta Varnienė, pristatydama renginio programą, akcentavo etninės kultūros puoselėjimo svarbą šiuolaikinio žmogaus tapatumui, savitumui, kūrybiškam ugdymui (si).

Šį kartą „Amatų sodo“ dirbtuvėse „veikė“ aštuoni kiemeliai. Rokiškio Juozo Tumo  - Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio mokytoja Inga Vagonė mokė pasigaminti raktų pakabukus, Tos pačios mokyklos mokytojas Linas Augulis „įrengė“ nuostabų akvariumą, kuriame apsigyveno stilizuotos žuvys. Žuvis kūrė mokiniai. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytojai Lina Petrauskienė ir Vaidas Daujotis kvietė pasimokyti gaminti rankų darbo popierių, kurį galima panaudoti atvirukų gamybai. Atvirukus, naudojant floristinį štampą, kūrė ir Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokytoja Danguolė Lukošiūnienė. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio mokytojos Loretos Rimšienės kiemelyje vaikai gaminosi aksesuarus iš atlasinių juostelių, o muziejininkė Laimutė mokė pasigalinti žaisliuką Kalėdų eglutei iš šiaudų. Nuostabias apyrankes iš vytelių pinti mokė Rokiškio VšĮ jaunimo centro mokytoja Regina Raišienė. Mokytojos Jolantos Varnienės vadovaujamame kiemelyje buvo gaminami pom-pomsai. Šį kartą „Amatų sode“ mokėsi, dirbo, ir džiaugėsi pasigamintu darbeliu, daugiau nei šimtas mokinių iš rajono ugdymo įstaigų. Daugelis mokinių suspėjo aplankyti keletą „Amatų sodo“ kiemelių ir pasigaminti net po kelis darbelius.

Mokytojai ir muziejininkai taip pat džiaugėsi gražiu renginiu, galimybe pabendrauti, pasidalinti patirtimi, išmokti ir pamokyti kitus.

2015 m. rugsėjo 19 d. vyko Jaunimo „Protų mūšis“ skirtas XV Baltų dienoms ir Rokiškio miesto 516-ajam gimtadieniui, kuriame dalyvavo 8 Rokiškio rajono mokyklų komandos: Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ ir Senųjų rūmų padalinių, Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos, Juozo Tūbelio progimnazijos, Kamajų Antano Strazdo gimnazijos, Pandėlio gimnazijos, Obelių gimnazijos, Juodupės gimnazijos ir 2 svečių komandos iš Latvijos: Neretų Janio Jaunsudrabinio vidurinės mokyklos ir Ilūkstės Sadraudzibas vidurinės mokyklos. 

Užduotis vertino komisija - Rokiškio rajono Mero patarėjas Tadas Barauskas, Švietimo skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, Švietimo centro direktorė Elinga Mikulėnienė, Ilūkstės Sadraudzibas vidurinės mokyklos mokytoja Veslana Linčika, Neretų Janio Jaunsudrabinio vidurinės mokyklos mokytoja Lija Saldovera.

Renginį vedė Neda Letukytė, Skirmantė Stravinskaitė, į latvių kalbą vertė Daiga Sirgėdienė.

Organizatoriams talkino VšĮ Jaunimo centro savanorių komanda.

I vietą užėmė Neretų Janio Jaunsudrabinio vidurinės mokyklos mokinių, II vietą - Obelių gimnazijos mokinių komandos. Dėl III vietos blitz turnyre varžėsi Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos ir Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio komandos. Sėkmė nusišypsojo pastarajai.

I-III vietų laimėtojus apdovanojo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė ir Latvijos Respublikos Saeimos pirmininkė Inara Mūrniecė. 

Renginio dalyviai pozavo bendrai nuotraukai su garbiomis viešniomis. Už dalyvavimą visi gavo LR Seimo Europos informacijos biuro dovanėles

XV-osios Baltų dienos ir Rokiškio miesto 516-ojo gimtadienio šventė prasidėjo rugsėjo 17 d.  konferencija „Baltų vienybė“

Rokiškio krašto muziejaus didžiojoje menėje buvo pristatyta Vidos Erslovienės, tautodailininkės - meno kūrėjos, Rokiškio Senamiesčio progimnazijos bibliotekininkės, megztų drabužių  kolekcija „Baltų ženklai“. Ją demonstravo Senamiesčio progimnazijos ir Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio mokinės, kurias ruošė mokytoja Larisa Kublickienė.

Sveikinimo žodį tarė Rokiškio rajono Meras Antanas Vagonis, konferenciją vedė Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius.

Apie ankstyvuosius baltus ir jų sąsajas su indoeuropiečiais papasakojo Vilniaus universiteto Archeologijos katedros docentas dr. Algimantas Merkevičius.

Apie projektus, kuriuos vykdė Rokiškio rajono savivaldybės administracija ir kitos Rokiškio miesto bei rajono įstaigos kartu su partneriais iš Latvijos, papasakojo  Rokiškio r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Mečiukonienė, VŠĮ Rokiškio jaunimo centro direktorė Nijolė Gužienė, Rokiškio kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Nida Lungienė.

Jau tradicija tapo rugpjūčio pabaigoje rengti rajono pradinių klasių mokytojų metodinę – 

praktinę konferenciją „Naujus mokslo metus pasitinkant: naujienos, patirtis, idėjos“. 

Konferencija skirta apžvelgti švietimo naujoves, naujas mokymo priemones, bei jų naudojimo 

galimybes. Pasidalinti patirtimi pristatant sėkmingas patirtis: inovatyvius ugdymo metodus, 

pamokos planavimo ir organizavimo pavyzdžius ugdant mokinių bendrąsias ir esmines 

dalykines kompetencijas pamokose, vertinimo ir įsivertinimo pavyzdžius padedančius mokymui 

ir mokymuisi. 

Konferencijos dalyvius pasveikino Rokiškio r. savivaldybės švietimo centro metodininkė Rosita 

Lasienė. Įžanginį pranešimą perskaitė Olia Samėnienė, rajono pradinių klasių metodinės 

tarybos narė, Senamiesčio progimnazijos pradinių klasių mokytoja.  Lietuvių kalbos ugdymo(si) 

aktualijas apžvelgė LEU doc. dr. Daiva Jakavonytė - Staškuvienė. Naujas metodines priemones 

integruotam ugdymui pristatė mokytojos ekspertės: Dalia Skeirienė, Obelių gimnazijos 

mokytoja ir rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Asta Sakalienė, 

Panevėžio „Vilties“  pagrindinės mokyklos mokytoja  ir Rasa Rugelienė, Kėdainių „Ryto“ 

pagrindinės mokyklos mokytoja. Rajono pradinių klasių mokytojos: Ala Krasauskienė, 

(Kavoliškio mokykla – darželis), Renata Kiburienė (Pandėlio pradinė mokykla),   Daiva Milašienė 

ir Gražina Lekavičienė (Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija) pristatė savo patirtį, supažindino 

su įdomiais metodais, kuriuos naudoja ugdymo procese.  Mokymosi ir kūrybos studijos 

„Pelėda“ įkūrėja , mokyklos – darželio „Ąžuoliukas“ anglų kalbos mokytoja Irena Matelienė, 

pristatė mokymosi metodus, kuriuos gali naudoti ir mokytojai, ir mokiniai, o Panevėžio 

kolegijos doc. dr. Psichologė Aušra Malkevičiūtė pristatė garso judesio technikos terapinę ir 

ugdomąją vertę. Pradinių klasių mokytojos Rita Vaitiekauskienė (Rokiškio Juozo Tūbelio 

progimnazija)  ir Rita Zovienė (Kamajų Antano Strazdo gimnazija) pristatė stendinius 

pranešimus.

Konferencijos tikslas įgyvendintas - mokytojai sužinojo daug naujo, prisiminė tai, kas buvo 

žinoma, bet primišta, pabendravo, pasidalino vasaros įspūdžiais ir naujų mokslo metų planais.

Birželio 12 d. Pandėlio universaliame daugiafunkciame centre ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo skyriuje vyko metodinė diena „Mini projektai  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

skyriuje“. Metodinėje dienoje dalyvavo Rokiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, 

pedagogai, švietimo centro ir Švietimo skyriaus specialistai. Pandėlio UDC direktorė Sonata 

Babickienė pristatė neformaliojo ugdymo skyrių, o pranešimus skaitė direktorės pavaduotoja 

Gražina Kažemėkienė, logopedė Gitana Butkevičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė Irutė 

Jurkštienė.  Po pranešimų vyko diskusijos, dalijimasis patirtimi. Pristatymą apie projektų 

vykdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje parengė Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Kamajų 

ikimokyklinio skyriaus pedagogė Jolita Braukylienė, metodinio būrelio pirmininkė Irena 

Jovarauskienė apibendrino nuveiktus darbus.

Rajono pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos narės lankėsi  Vilniaus „Gabijos“

gimnazijoje.  Vyko metodinė diena „Tarpmokyklinis bendradarbiavimas. Dalinkimės gerąja 

patirtimi“. Mokyklą pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Aldona Šilerienė, o susitikimui 

„vadovavo“ gimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė Nijolė 

Ramonaitė. Pradinių klasių mokytoja ekspertė Kazė Startienė skaitė pranešimą  „Vaikų 

skaitymo skatinimas šiandien ir rytoj“, mokytoja ekspertė Andželika Paradauskienė pristatė 

palyginimo ir sugretinimo metodą, kuriuo teko padirbėti ir dalyvėms.  IKT įrankius kūrybiškai 

pamokai pristatė mokytoja metodininkė Rita Adomonienė.  Jūžintų Juozo Otto Širvydo 

vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė Vilma Kavaliauskienė taip pat buvo paruošusi 

pranešimą apie IKT įrankių naudojimą.  Vyko diskusijos, pasikeitimai nuomonėmis.. 

Apibendrinus renginį, visų dalyvių nuomonės sutapo: metodinė diena buvo naudinga ir 

produktyvi tiek mūsų rajono, tiek „Gabijos“ gimnazijos mokytojoms. Dar šių metų rudenį turi 

įvykti atsakomasis vizitas.